Metoda problemowa na szkoleniach

Edukacja    
ocena

Metoda problemowa w kontekście technik szkoleniowych jest jedną z możliwych odmian case study. Analiza przypadku może być przeprowadzona na wiele sposobów w zależności od tego, jaki cel szkoleniowy ma być osiągnięty. Za punkt wyjścia niektórych analiz przyjmuje się bardzo szczegółowy i bogaty w poboczne wątki opis sytuacji. Podczas nich zaczyna się od dogłębnego zbadania treści, żeby wyłuskać najistotniejsze informacje i odrzucić te nieprzydatne dla rozwiązania problemu.

Założeniem metody problemowej jako odmiany analizy przypadku jest podanie uczestnikom szkolenia krótkiej i podstawowej formy opisu zdarzenia Jej przebieg ma stanowić odwzorowanie prawdziwego przebiegu procesu decyzyjnego i co za tym idzie, stanowić swoiste ćwiczenie odpowiedniego operowania kolejnością czynności psychologicznych zmierzających do rozwiązania problemu. Niezwykle istotna jest też kwestia komunikacji pomiędzy członkami grupy zadaniowej i pomiędzy grupami. Metoda problemowa pozwala również na trening selekcjonowania informacji pod kątem ich przydatności dla podejmowania decyzji.

UWAGA!

Przykład stanowiący scenariusz analizy może być zaczerpnięty z doświadczeń rzeczywistych organizacji, może być wzbogacony o fikcyjne elementy w celu podkreślenia problemów, jakie mają być rozwiązane za pomocą case’a lub stanowić całkowicie fikcyjną treść stworzoną przez szkoleniowca. Poprzez zadawanie pytań i odpowiedzi udzielane przez trenera wiedza grupy pracującej nad analizą poszerza się, a podejmowanie decyzji przebiega w oparciu o określone strategie i techniki.

Przebieg szkolenia prowadzonego za pomocą problemowej odmiany analizy przypadku rozpoczyna się od zapoznania szkolonych z uprzednio przygotowaną treścią. Zazwyczaj odbywa się to poprzez rozdanie uczestnikom scenariusza i przeczytanie go przez grupę. Scenariusz może być również wzbogacony za pomocą fragmentów filmów, nagrań i innych form przekazu danych. Kolejnym etapem jest uzyskiwanie szczegółowych informacji przez kierowanie pytań do prowadzącego szkolenie. Na następnym poziomie analizy odbywa się luźna wymiana pomysłów i koncepcji, które wnoszą uczestnicy – swoista burza mózgów. Końcowym elementem jest poziom testowania sugerowanych decyzji i rozwiązań. Taki zestaw operacji dokonywanych na przykładowym materiale wspomaga także umiejętności krytycznego myślenia, analizowania, oceniania i zestawiania danych.

Mieliście kiedyś do czynienia z taką metodą? Jeśli tak - co o niej myślicie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak