Mnemotechniki - mapa myśli

Edukacja    
ocena

Mapa myśli jest techniką szybkiego zapamiętywania polegającą na nielinearnym robieniu notatek. Każda mapa myśli uwzględnia preferencje jego autora, więc lepiej nie uczyć się z map myśli koleżanki lub kolegi. Można powiedzieć, że technika ta jest sposobem rozpracowywania treści, uwzględniającym mechanizmy działania pamięci.

Mnemotechniki - mapa myśli

sxc.hu

Mapa myśli różni się całkowicie od tradycyjnego sposobu notowania. Jej zwolennicy wskazują na mnóstwo zalet, jakie przynosi ta metoda opracowywania tematów. Przede wszystkim oszczędza  czas. Uwaga skupiona jest na głównych wątkach i słowach, więc znacznie szybciej przebiegają również powtórki. Ponadto możliwe jest dopisywanie informacji. Mapy myśli są również po prostu atrakcyjne ze względu na graficzne opracowanie oraz wykorzystanie kolorów i symboli. Jest to świetny sposób prezentacji referatów lub innych wystąpień. Poza tym to, że autor mapy myśli musi uruchomić swoje skojarzenia już w momencie opracowywania tematu, przyspiesza zapamiętywanie.

Prawidłowo skonstruowana notatka w systemie map myśli powinna spełniać kilka wymogów:

- Przygotowujemy białe kartki formatu A4 oraz pisaki lub kredki.

- Szybkie notowanie zaczynamy od środka kartki, gdzie wpisujemy i eksponujemy temat główny.

- Od tematu głównego prowadzimy „wypustki” – swobodne linie w różnych kierunkach, nad którymi będziemy wpisywać skrótowe informacje.

- Mapa myśli ma być przejrzysta, trzeba więc tekst ograniczyć do minimum. Lepiej posługiwać się kluczowymi hasłami, skrótami, a nawet obrazkami.

- Linie będące odgałęzieniami od tematu głównego, powinny być wyraziste, pogrubione. Z kolei linie odchodzące od linii grubych, będące  ich uzupełnieniem i uszczegółowieniem głównych myśli, pozostają cienkie,

- Linie zawsze muszą być ze sobą połączone, wychodzić jedna z drugiej. Na mapie myśli żadna z linii nie powinna być pozostawiona.

- Aby móc zmieścić mapę myśli na stronie, linie prowadzimy na długość zapisywanego słowa. Zbyt długie odgałęzienia zabiorą niepotrzebnie miejsce.

- Używamy wielu kolorów dla podkreślenia istoty kolejnych rozwinięć tematu głównego. Każdej linii głównej i jej rozgałęzieniom możemy nadać jeden kolor.

- Ważne słowa i nowe pojęcia najlepiej zapisać literami drukowanymi.

UWAGA!

Początkowo taki sposób notowania może wydać się trudny, z czasem jednak mapy myśli będą tworzone niemal „automatycznie”. Każdy twórca musi wypracować swój własny sposób tworzenia map myśli, najlepiej dla niego przyswajalny.

Czy używacie tej techniki do uczenia się? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =

Polecamy