Mnemotechniki - piktogramy

Edukacja    
ocena

Piktogramy mają swój początek w piśmie obrazkowym. Rozwinęło się ono 25 tys. lat temu i miało charakter piktograficzny właśnie. Piktogramy były obrazkami przedstawiającymi elementy rzeczywistości. Pierwsze piktogramy pojawiły się w drugiej połowie IV tys. p.n.e. W technikach szybkiego zapamiętywania wykorzystywane są do dzisiaj.

Piktogramy, czyli schematyczne rysunki, przedstawiały przede wszystkim osoby, zwierzęta i przedmioty. Pismem obrazkowym były hieroglify (pismo starożytnego Egiptu) i pismo klinowe (znaki odciskane na glinowych tabliczkach przy użyciu trzciny).

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma piktogramami. Najprościej można powiedzieć o nich jako o obrazkach czy symbolach zrozumiałych dla wszystkich. Są one na tyle uniwersalne, że nie ograniczają ich bariery językowe i kulturowe. Napotkamy na nie w różnych miejscach życia codziennego – na lotniskach, dworcach, w publicznych toaletach. Nie można zapomnieć o znakach drogowych, które także są niczym innym jak piktogramami oraz o symbolach ostrzegawczych (np. oznaczenia trucizny lub ryzyka pożaru).

Innymi słowy – mały obrazek lub symbol, bez użycia liter, zawiera w sobie mnóstwo treści. I tak „kółko” na drzwiach toalety jest jasnym przekazem, że mogą z niej korzystać wyłącznie panie. Symbol zastępuje dużą ilość słów.

W jaki sposób piktogramy, sięgające czasów starożytnych, mogą być wykorzystane w szybkim opanowywaniu treści i w zapamiętywaniu?

Otóż, piktogramy świetnie sprawdzają się podczas robienia notatek. Wyrysowywane obrazki i rysunki nie mają oczywiście znaczenia uniwersalnego, ale są nadawane indywidualnie przez osobę uczącą się. Są to symbole tylko dla niej oznaczające daną treść. Uczenie się z piktogramów koleżanki lub kolegi nie jest możliwe. Zresztą trudno byłoby przełożyć czytane słowa jedynie na powszechnie znane i używane symbole…

Jak tworzymy piktogramy? Na marginesie książki, podręcznika lub na małych samoprzylepnych karteczkach przedstawiamy treść tekstu za pomocą obrazka. Jeśli tekst znajduje się na skserowanej stronie, używamy w miarę możliwości wielu kolorów kredek. W innym wypadku pozostaje nam ołówek lub wspomniane już karteczki. Takie rysunki pomogą w zapamiętaniu treści, nawet wierszy „na pamięć” oraz ułatwią powtórki i odnajdywanie konkretnego fragmentu tekstu. Już sama obróbka tekstu ułatwia zapamiętywanie.

UWAGA!

Pamiętajmy, że nie trzeba być artystą, aby tworzyć piktogramy. Mają one znaczenie symboliczne jedynie dla twórcy i tylko jemu mają pomóc w zapamiętaniu tekstu.

Czy wykorzystujecie tę technikę w uczeniu się? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =