Na czym polega metoda Callana?

Edukacja    
ocena

Początki metody Callana sięgają 1960 roku. Twórcą tej metody jest Robin Callan. Na początku swego istnienia, metoda Callana używana była w armii, w celu szybkiego nauczenia żołnierzy języka obcego do porozumiewania się.

Na czym polega metoda Callana?

photoxpress.com

Metoda Callana jest powszechnie uważana za metodę wielce skuteczną. Stosowania jest w wielu szkołach. Metoda ta przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym zależy na szybkim opanowaniu mowy języka obcego.

Zajęcia opierające się na metodzie Callana prowadzone są w formie konwersacji. Nie ma możliwości tłumaczenia czy rozmawiania w języku ojczystym – wszystko odbywa się w języku obcym.

Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że nauczyciel zadaje pytanie w języku angielskim (bądź w innym języku), a uczeń ma za zadanie udzielić jak najszybszej odpowiedzi w tym samym języku. Uczniowie nie mają danego czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią – oczekuje się od nich natychmiastowych reakcji. W tym celu stosuje się dużo powtórek. Nie oczekuje się od uczniów, aby znali jak najwięcej konstrukcji gramatycznych, ale muszą poznać konstrukcje zdaniowe i mieć odpowiedni zasób słownictwa, aby swobodnie się wypowiadać w języku obcym. W tym celu uczniowie są pytani o słownictwo z danej lekcji i mają udzielić natychmiastowej odpowiedzi. Muszą osiągnąć stan, w którym będą rozumieli 180 słów na minutę wypowiedzianych przez lektora - jest to bowiem naturalna prędkość mówienia.

Metoda Callana wychodzi z założenia, że powtórki są niezwykle istotne w procesie uczenia się. Dlatego też, jeśli uczniom nie powiedzie się podanie szybkiej odpowiedzi za pierwszym razem, stosowana będzie taka ilość powtórek, która umożliwi udzielenie natychmiastowych odpowiedzi. Ponadto, uczniowie nie mają szansy na robienie notatek, dlatego powtórki w procesie uczenia się odgrywają niezwykle ważną rolę. Uczniowie są w stanie zapamiętać nawet całe zdania.

Jeśli uczeń się pomyli, jest natychmiast poprawiany przez nauczyciela. Poznane słowa najpierw są zapamiętywane (podczas zajęć), następnie uczniowie poznają jego pisownię podczas czytania, a na końcu samodzielnie go piszą podczas dyktand, których na lekcjach opartych na metodzie Callana jest dużo.

UWAGA!

Cały ten system szybkich pytań i szybkich odpowiedzi ma na celu wyeliminowanie w umyśle ucznia myślenia w języku ojczystym, kiedy porozumiewa się w języku obcym. Mówiąc w języku angielskim, mamy też myśleć w tym języku, gdyż tłumaczenie na język ojczysty jest zbyt czasochłonnym zajęciem.

Czy znacie tę metodę? Jakie plusy i minusy możecie wymienić? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy