Narzędzia marketingowe - jak przeprowadzić szkolenie?

Edukacja    
ocena

Narzędzi marketingowych jest bardzo wiele, ale podstawa do korzystania z nich jest wspólna. Punktem wyjścia do podjęcia działań marketingowych, a co za tym idzie używania odpowiednich narzędzi, jest stworzenie planu marketingowego. Dobrze jest więc gdy omówienie tego elementu stanowi integralną część takich szkoleń. Oczywiście w przypadku warsztatów nakierowanych na używanie konkretnych, poszczególnych narzędzi marketingowych, nie ma konieczności robienia tak szerokiego wprowadzenia do tematyki. Jeśli jednak chcemy nauczać o narzędziach marketingu generalnie, trzeba również zacząć od bardziej ogólnego poziomu.

Narzędzia marketingowe - jak przeprowadzić szkolenie?

photoxpress.com

Żeby rozpocząć prace nad planem marketingowym uprzednio należy zadbać o przeprowadzenie rzetelnej analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Nic nie dzieje się w próżni, projekty marketingowe nie mogą istnieć w oderwaniu od założeń i celów na jakich opiera się organizacja. Dlatego elementarnym zagadnieniem do omówienia jest analiza strategiczna i jej narzędzia wspomagające formułowanie celów marketingowych. Następnym etapem prac nad budową projektu marketingowego i jednocześnie kolejnym punktem programu szkolenia jest wewnętrzna spójność planu marketingowego. Istotne tematy podczas zajęć będą obejmowały także kwestie związane z kreowaniem produktu marketingowego, budowaniem marki czy wdrażaniem nowej oferty.

UWAGA!

Stosowanie narzędzi marketingowych odbywa się na różnych obszarach, dlatego ten etap programu szkoleniowego składa się zazwyczaj z kilku odrębnych działów. Część narzędzi służy kreowaniu polityki cenowej, uwarunkowań rynkowych odnoszących się do szacowania poziomu cen czy konstruowaniu ofert odroczonych płatności lub kredytowania zakupu. Kolejna grupa narzędzi będzie służyła projektowaniu strategii dystrybucji i rozwiązań logistycznych. Istotne elementy tego działu to omówienie rodzajów kanałów dystrybucji i charakterystycznej dla każdego z nich poziomu efektywności oraz kształtowania polityki stosowanej wobec dystrybutorów. Obszerną grupą tematów są te związane ze stosowaniem narzędzi promocji, reklamy, PR-u i szeregu innych dostępnych działań promocyjnych.

W zależności od potrzeb, szkolenie może również obejmować zagadnienia dotyczące finansowania i rozliczania projektów marketingowych. Jest to następny bardzo szeroki zakres tematyczny. Niezależnie od przyjętego programu szkolenia istotne jest, żeby treści były przekazywane w sposób maksymalnie aktywizujący. Szkolenie dotyczące narzędzi marketingowych ma uczyć korzystania z nich w praktyce, tak więc na ćwiczeniu praktycznych umiejętności powinniśmy się skupiać dobierając metody dydaktyczne.

Co jeszcze byście dodali? Podzielcie się swoimi opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =