Nauczanie domowe - jak załatwić, na czym polega?

Edukacja    
ocena

Nauczanie domowe wiąże się z rezygnacją z nauczania instytucjonalnego i przeniesieniem procesu edukacji do warunków domowych. Jest to duża zmiana, którą należy bardzo głęboko przemyśleć. Przede wszystkim należy znaleźć odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania, gdyż ten sposób zdobywania wiadomości nie jest dość znany. Przejścia na edukację domową można dokonać na każdym etapie nauczania, w dowolnej klasie i miesiącu roku szkolnego. Od rodziców nie oczekuje się konkretnego wykształcenia ani warunków lokalowych o wysokim standardzie.

Nauczanie domowe - jak załatwić, na czym polega?

photoxpress.com

Na początku trzeba podkreślić, że nauczanie domowe nie jest tym samym co nauczanie indywidualne. To drugie wiąże się z niemożnością uczestniczenia ucznia w powszechnym procesie edukacji ze względu na zły stan zdrowia. Nauczanie to prowadzone jest przez nauczycieli na terenie szkoły lub ewentualnie w domu zawsze przez z góry określony czas.

Aby zainicjować nauczanie domowe, w pierwszej kolejności należy udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która musi przebadać i ocenić zdolności intelektualne ucznia. W rezultacie rodzice otrzymują pisemną, pozytywną lub nie, opinię. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest oświadczenie opiekunów o umożliwieniu dziecku edukacji w oparciu o właściwą dla danego etapu kształcenia podstawę programową. Konieczne jest zobowiązanie o przystępowaniu „domowego ucznia” do egzaminów rocznych lub semestralnych. Ponadto należy napisać wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o zgodę na nauczanie w domu. Wszystkie zebrane dokumenty powinny być przekazane na ręce dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 31 maja. Uzyskanie zgody jest tak naprawdę formalnością, gdyż ustawa nie podaje przyczyn pozwalających na decyzję odmowną. Warunki realizacji obowiązku szkolnego warto jest zawczasu ustalić z dyrektorem.

UWAGA!

Trzeba jednak szczerze powiedzieć, że rzadko która dyrekcja i nauczyciele podchodzą z entuzjazmem do tego typu nauczania. Dla wielu z nich jest nie do pomyślenia, że edukacja może przebiegać w domowych pieleszach, co więcej - bez udziału nauczycieli. Niestety przejawy niechęci i nieufności ze strony grona pedagogicznego odczuwane są pośrednio podczas obowiązkowych egzaminów klasyfikacyjnych. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy egzaminy są niezwykle szczegółowe i to tylko w celu udowodnienia słabych efektów nauczania poza murami szkoły.

Nauczanie domowe jest zazwyczaj wydajniejsze niż szkolne, gdyż nie traci się czasu na szereg czynności około lekcyjnych (na przykład sprawdzanie obecności). Zawsze jednak można powrócić do tradycyjnego nauczania w szkole.

Co myślicie o nauczaniu domowym? Jakie widzicie jego zalety i wady? Chcielibyście, żeby Wasze dziecko uczyło się w domu? Podzielcie się opiniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak