Planowanie szkoleń - błędy

Edukacja    
ocena

Wielu z nich podczas planowania szkolenia można uniknąć. W tej kwestii warto korzystać z wiedzy fachowców, którzy zajmują się zarządzaniem projektami. Uczyć się na błędach innych oraz swoich. W miarę możliwości popełnianie ich traktować jako sposób zdobywania bezcennego doświadczenia, a nie utożsamiać je z osobistą porażką.

Dobre planowanie składa się z pięciu najważniejszych elementów. Każdy z nich jest obszarem działań, na którym może dojść do popełnienia błędów. Występują one na poziomie celów szkolenia oraz kluczowych wymagań, zakresu prac, głównych etapów prac, wymaganych zasobów oraz harmonogramu prac. Do najczęściej popełnianych należą:

- niewłaściwie zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców szkolenia - chodzi o to, czy rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie na określone szkolenie;

- niewłaściwie dobrana grupa, do której adresowany jest projekt;

- zbyt ogólnie określone cele, które chce osiągnąć organizator szkolenia - w miarę możliwości powinny one być sformułowane w sposób jasny, przejrzysty oraz wymierny;

- zbyt ogólnie rozpisane działania, które należy wykonać w trakcie przygotowywania i przeprowadzania szkolenia - w konsekwencji doprowadzają do sytuacji, w której rozmywa się odpowiedzialność za ich wykonanie;

- zbyt ogólnie sformułowany harmonogram, który nie uwzględnia wielu aspektów przygotowania szkolenia;

- brak harmonogramu lub dokument ułożony w sposób, który utrudnia śledzenie postępów w ramach przygotowania szkolenia;

- podejście do planowania szkolenia w sposób życzeniowy, który nie jest adekwatny do otaczającej rzeczywistości;

- niewłaściwe planowanie zarządzania zasobami, które będą potrzebne do realizacji szkolenia - dotyczy to zasobów ludzkich, finansowych, czasowych oraz organizacyjnych. Każdy z nich ma ogromne znaczenie dla podejmowanych działań;

- powielanie istniejących wzorców i schematów, jeśli chodzi o sposób przedstawiania określonej tematyki szkolenia - brak innowacyjnego elementu może sprawić, że zajęcia nie wzbudzą zainteresowania zajęciami;

- przygotowanie planu, który jest zapięty na ostatni "przysłowiowy guzik" - sztywno określone działania, które należy wykonać są pozbawione buforu elastyczności, co w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych sytuacji, może mieć negatywny wpływ na przygotowanie szkolenia i jego przebieg;

- źle zdefiniowany zakres obowiązków osób, które uczestniczą w projekcie.

A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Dodalibyście coś do powyższej listy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =