Problemy z czytaniem – jak pomóc dziecku?

Edukacja    
ocena
Dzieci, które wykazują problemy w nauce czytania i pisania określa się jako dyslektyczne. Trudności te wynikają z opóźnienia rozwoju funkcji psychomotorycznych, do których zalicza się percepcję wzrokową, słuchową, sprawności motorycznej, jak również lateralizacji. Współdziałają one ze sobą, dlatego wszelkie odchylenie od normy jednej, powoduje kłopoty w sprawnym funkcjonowaniu pozostałych.

Problemy z czytaniem – jak pomóc dziecku?

sxc.hu

Problemy w nauce czytania mogą mieć związek z zaburzeniami analizatora wzrokowego, czyli tzw. percepcji wzrokowej, gdyż jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę właściwego spostrzegania i odgrywa dużą rolę w zapamiętywaniu. Dzieci, które mają zaburzenia w tej sferze, często mylą litery o podobnych kształtach, np. a-o, m-n, l-t, k-h. Mylą także litery, które różnią się położeniem osi pionowej i poziomej, czyli n-u, p-g,b-d,w-m.

Do symptomów zaburzeń spostrzegania wzrokowego należy również przestawianie liter, sylab i wyrazów, opuszczanie znaków interpunkcyjnych czy też mylenie kierunku zapisu  - pisanie od prawej do lewej strony. Dzieci te robią duże błędy ortograficzne, gdyż mają gorszą pamięć wzrokową, jak również wolno czytają, długo skupiając swoją uwagę na rozpoznawaniu liter i wyrazów podobnych. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zaniedbań w sferze rozwoju mowy, dopóki dziecko nie pójdzie do szkoły, gdzie w trakcie nauki uwidoczniają się różne trudności. Błędy wymowy znacznie utrudniają naukę czytania oraz sprawiają iż język dziecka jest ubogi. W takich przypadkach dziecko powinno zostać jak najszybciej zdiagnozowane, po czym skierowane na zajęcia kompensacyjne.

UWAGA!
Rodzice powinni poprzez różne ćwiczenia pomagać dziecku rozwijać i zwiększać sprawność wzrokową. Dzieci powinny czytać wyrazy łatwe w połączeniu z trudnymi. Przygotowujemy dla dziecka różne wyrazy, które nie sprawiają mu trudności, np. ma, za, dla, jest, do których dodajemy dwa, z którymi dziecko ma problem. Wówczas nasza pociecha będzie pozytywnie zmotywowana, tym, że z większością wyrazów świetnie sobie radzi, nie będzie znudzona oraz zniechęcona porażką. To bardzo ważne, by motywować i chwalić dziecko, dla niego bowiem to trudna sytuacja, przede wszystkim w szkole, w kontaktach rówieśniczych. Gdy dziecko popełnia błędy, nie wolno unosić się gniewem i krzyczeć, nie robi tego przecież specjalnie. Dziecko oczekuje pomocy rodzica, a nie awantur.

Kolejnym ćwiczeniem jest podanie dziecku 3-4 liter, z których będzie miało za zadanie utworzyć wiele różnych wyrazów, np. podajemy litery O-K-S-A. Oto przykładowe rozwiązania wyrazowe: OSA, KOSA, AS, SOK itd. Innym zadaniem jest przygotowanie zestawu wyrazów z literami, które dziecko najczęściej myli, np. m-n. Jednakże litery sprawiające dziecku kłopot zostają niewpisane, pozostawiamy lukę, a zadaniem dziecka jest jej uzupełnienie. Niech za przykład posłużą: …ak, z…ak, ra...ek, dy… Podczas, gdy dziecko przejawia trudności w czytaniu, należy rozwijać w dziecku zdolność czytania ze zrozumieniem. W tym celu rodzice powinni jak najwięcej czytać dziecku, w taki sposób by treść przyciągała jego uwagę. Warto dbać również o to, żeby zachęcać dziecko do głośnego czytać i pracować nad wymową wyrazów, które sprawiają dziecku problem.

Problemy w nauce czytania mają najczęściej swoją przyczynę w zaburzeniach percepcji wzrokowej. Rodzice powinni dlatego od najmłodszych lat starać się rozwijać oraz odpowiednio stymulować te funkcje u dziecka. Gdy dziecko odnosi trudności w nauce czytania należy udać się z nim do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu zdiagnozowania zaburzeń oraz rozpocząć terapię pedagogiczną, mającą na celu wyrównanie braków.

Jakie są Wasze pomysły na wsparcie dziecka w nauce czytania?

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Polecamy