Przewodnik PTTK a przewodnik turystyczny - różnice

Edukacja    
ocena

W społecznym obiegu przewodnicy turystyczni często są nazywani przewodnikami PTTK. Jednak, jeśli chodzi o uprawnienia, jakie posiadają obie te grupy, to są one pod wieloma względami odmienne.

Przewodnik PTTK a przewodnik turystyczny - różnice

sxc.hu

- pod nazwą przewodników PTTK kryją się osoby, które posiadały uprawnienia do oprowadzania turystów i pobierania za to opłaty na mocy poprzednio obowiązującej ustawy. Ich sytuację zmieniło przyjęcie nowej ustawy o usługach turystycznych. Jedną z przyczyn jej wprowadzenia było wejście Polski do Unii Europejskiej. Na jej mocy osoby, które nie spełniły kryteriów, która narzucała ustawa o usługach turystycznych, są przewodnikami PTTK. Jednak ich uprawnienia zostały drastycznie zawężone. Najważniejsza zmiana polega na tym, ze nie mogą one pobierać pieniędzy za prowadzenie działalności turystycznej. W praktyce oznacza to, że przewodnik PTTK pracuje społecznie lub może pełnić swoją funkcję w organizacji członkowskiej;

- natomiast uprawnienia do oprowadzania turystów i pobierania za to opłat posiada osoba, która ukończyła odpowiedni kurs. Zgodnie z polskim ustawodawstwem w Polsce można być przewodnikiem miejskim, górskim oraz terenowym. Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach;

- przewodnikiem turystycznym może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada wykształcenie średnie, posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika, nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego. Poza tym odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin państwowy na przewodnika turystycznego;

- warto również wspomnieć, że wcześniej zdobycie uprawnień przewodnickich było dużo łatwiejsze oraz prostsze. Zaostrzenie wymogów wiąże się przede wszystkim z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Obecnie są to czasochłonne i drogie szkolenia. Kurs trwa klika miesięcy i wiąże się z częstym wyjazdami czy wyjściami w teren. Oprócz tego należy przyswoić dużą dawkę wiedzy teoretycznej. W ramach kursu przeprowadzane są również egzaminy wewnętrzne. Może to być pisemny test lub przygotowanie wycieczki. Średni koszt szkolenia wynosi 1700 zł. Oczywiście, kwota ta jest uzależniona od popularności miejsca, po którym chcemy oprowadzać turystów.

Czy uważacie, że nowe przepisy są sprawiedliwe? Czy zmienilibyście je, jeśli tak, to na jakie? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =