Rodzaje coachingu

Edukacja    
ocena

Coaching to specyficzna forma rozwoju osobistego i zawodowego, której celem jest dążenie do wprowadzenia trwałej, pozytywnej zmiany jakości życia klienta. Zajmuje się on wydobywaniem szeroko rozumianego potencjału, tkwiącego w człowieku. To metoda pracy nad sobą, w której rola coacha nie polega na wskazywaniu rozwiązań konkretnych problemów, lecz nowych możliwości czy strategii. Jednak decyzja, czy te zmiany zostaną wprowadzone, zależy wyłącznie od klienta.

Obecnie coaching cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co w konsekwencji oznacza, że istnieje wiele klasyfikacji jego rodzajów. Jednak w praktyce do najważniejszych obszarów coachingu należą:

- coaching zawodowy – jest związany z rozwojem sfery zawodowej klienta w odniesieniu do zajmowanego stanowiska. W tym przypadku celem coacha jest wspieranie działań, podejmowanych przez podopiecznego w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć. Może on również dotyczyć celów, związanych z rozwojem kariery. Wówczas praca z klientem polega na motywowaniu i wskazywaniu tych obszarów, w których powinno się wprowadzić zmiany np. poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych.

- coaching biznesowy – dotyczy udoskonalania szeroko rozumianych kompetencji, potrzebnych do prowadzenia biznesu;

- coaching personalny (życiowy) – dotyczy on bezpośrednio sfery życia osobistego klienta. Analizowanym obszarem jest jego funkcjonowanie w życiu codziennym Praca coacha polega na wspieraniu i motywowaniu podopiecznego do wprowadzania zmian, której poprawią jego relacje z najbliższymi czy przyjaciółmi. Celem jest poprawienie tych umiejętności, które decydują o satysfakcji z kształtu życia osobistego. Ta forma pracy z klientem jest stosowana również w sytuacji, gdy na tym obszarze pojawiają się nowe wyzwania np. zostanie rodzicem;

- coaching grupowy – w tym przypadku rola coacha polega na pomocy klientowi w sytuacjach będących konsekwencją bycia w grupie. Chodzi o przyswojenie szeroko rozumianych umiejętności komunikacyjnych tak jak rozwiązywanie konfliktów, asertywność czy radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Reasumując, chodzi o kształtowanie jak najlepszych reakcji w grupie;

- coaching menadżerski – jego adresatami są przedstawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Służy wzmacnianiu tych wszystkich kompetencji, które są niezbędne do prowadzenia dużej firmy. Szczególny nacisk kładzie się na radzenie sobie ze stresem, zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, skuteczne motywowanie, zarządzanie osobistym rozwojem, negocjacje oraz umiejętności przywódcze.

Jaka jest Wasza opinia na temat coachingu jako takiego? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy