Rozwój, szkolenie umiejętności przywódczych

Edukacja    
ocena

Szkolenia dla przywódców biznesowych przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy w swojej pracy pełnią role zarządzających ludźmi. Kadra kierownicza, menedżerowie różnych szczebli, liderzy, koordynatorzy projektów czy osoby zajmujące się coachingiem stanowią grupę docelową takich zajęć. Jak szkolić przywódców? Czego powinni się oni nauczyć, jakie praktyczne umiejętności muszą posiąść, by swoje zadania realizować efektywnie lub jeszcze bardziej skutecznie?

Rozwój, szkolenie umiejętności przywódczych

photoxpress.com

Warsztaty dla liderów powinny poruszać te zagadnienia, które stanowią o cechach dobrego przywódcy. Na zestaw istotnych kompetencji w tym przypadku składają się takie zdolności jak: umiejętności budowania zespołów, zarządzania nimi i pracy w nich, zdolności komunikacyjne, inteligencja emocjonalna, umiejętność motywowania pracowników, zdolność do przewodzenia w sytuacjach trudnych (np. podczas zmian), umiejętności negocjacyjne, mediacyjne i organizacyjne.Celem szkoleń dla przywódców jest więc nabywanie, kształtowanie i podnoszenie poziomu swoich zdolności w tych wymiarach. Projektując szkolenie dla liderów można skupić się na wszystkich lub tylko kilku wybranych z tych kompetencji. Ważne jest, by koncepcja była spójna i dobrze odpowiadała na konkretne potrzeby uczestników.

UWAGA!

Szkolenia dla przywódców warto rozpocząć od autodiagnozy stylu przywództwa, jaki reprezentują poszczególni uczestnicy. Założenie takiego punktu odniesienia pozwala na głębszy wgląd w obszary, które wymagają zmian lub doszlifowania w danej osobie.

Przykładowe szkolenie podnoszące zdolności komunikacyjne dla przywódców powinno koncentrować się na kilku specyficznych dla funkcji lidera kwestiach. Bardzo ważną cechą dobrego przywódcy jest umiejętność słuchania i udzielania informacji zwrotnych. Dobrze jest podkreślić tu także zagadnienia związane z wydawaniem poleceń i wyrażaniem konstruktywnej oceny zwrotnej. Szczególnie godnym polecenia wątkiem jest przećwiczenie zdolności przyjmowania krytyki. Częstym problemem wśród osób sprawujących nadrzędne w stosunku do innych stanowiska bywa stopniowy zanik tej umiejętności, co z kolei powoduje utrudnienie w otwartości na nabywanie wiedzy i doświadczeń. Nie wspominając już o ograniczaniu w ten sposób korzyści płynących z pracy zespołowej. Taka zdolność do uczenia się jest kolejną bardzo ważną cechą dobrego lidera.

Co myślicie o szkoleniach z umiejętności przywódczych? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Polecamy