Sposoby na dofinansowanie szkoleń

Edukacja    
ocena

Popularnym instrumentem finansowania szkoleń dla przedsiębiorstw są obecnie Fundusze Europejskie. Chociaż możliwość dotacji można uzyskać w ramach różnych działań programowych, wobszarze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyróżnia się Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" i jego Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".

Sposoby na dofinansowanie szkoleń

photoxpress.com

Na czy polega finansowanie szkoleń za pomocą tego poddziałania? Konkursy dostępne są dla firm i instytucji opracowujących zarówno ogólnopolskie, jak i ponadregionalne projekty. Środki są przeznaczone na realizację nie tylko szkoleń, ale także działań doradczych i tworzenia kierunków studiów podyplomowych. Warunkiem jest to, by projekt miał na celu wzrost konkurencyjności organizacji. Jest to ważny cel z punktu widzenia założeń programowych. Szerokie spektrum możliwości dotyczy również koncepcji formy szkolenia. Akceptowane są zarówno propozycje otwartych szkoleń, jak i zamkniętych. Pisząc wniosek mamy więc dużą swobodę w projektowaniu. Tak samo nie ma ograniczeń odnośnie co do tematyki zajęć, uwzględniane są możliwości podnoszenia kwalifikacji w zakresie kompetencji miękkich i twardych czy specjalistycznych. Możliwość skorzystania z dobrodziejstw tego finansowania dotyczy też pracowników, jednak odbywa się to we współpracy z pracodawcą. Istotne jest, że mogą wnioskować o udział w szkoleniach pracownicy etatowi oraz zatrudnieni na podstawie innych form prawnych, tzn. każdej umowy cywilno-prawnej.

Dla poszczególnych rodzajów projektów formy wsparcia są zróżnicowane. Ze względu na zastosowanie zasad pomocy publicznej wnioskodawcy mogą spodziewać się następujących poziomów wsparcia: dla projektów doradczych - 50%, dla szkoleń ogólnych - 60 do 80% (dla firm z sektora MiŚP przewidziane są te wyższe progi), dla szkoleń specjalistycznych - 35 do 45% (tak samo z preferencją MiŚP). Ważnym kryterium przy tworzeniu wniosku jest również uwzględnienie minimalnych i maksymalnych wartości projektu. Dla otwartych i studiów podyplomowych są to wartości minimum - 400.000 PLN, a maksimum 20 mln PLN. Dla projektów zamkniętych wartość minimalna wynosi 400.000 PLN, a minimalna 15 mln PLN.

UWAGA!

Szczegółowe informacje niezbędne do przygotowania projektu konkurującego o wsparcie w ramach poddziałania 2.1.1. otrzymamy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest instytucją wdrażającą.

Macie inne pomysły na dofinansowanie szkoleń? Korzystaliście z dofinansowań ze środków z UE? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy