Studia podyplomowe dofinansowane z UE

Edukacja    
ocena

Coraz więcej osób posiadających wyższe wykształcenie decyduje sie na studia podyplomowe. Jest to jedna z forma zdobywania nowych umiejętności oraz wiedzy, która umożliwiają zdobycie nowego zawodu na zasadzie przekwalifikowania się. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została przewidziana pewna pula przeznaczone na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych.

Studia podyplomowe dofinansowane z UE

photoxpress.com

Instytucjami, które umożliwiają skorzystanie z takiej formy dokształcania są uczelnie wyższe (państwowe i prywatne) oraz firmy zajmujące się rozwojem zasobów ludzkich. Oferta ta skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczych lub zatrudnionych na umowę o pracę, czyli umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wsparcie to nie zostało przewidziane dla osób pracujących na postawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W przypadku pracowników małych i średnich firm wysokość dofinansowania z środków europejskich wynosi 80%, zaś dużych 60%. Pozostałą część pokrywa słuchacz lub placówka, która skierowała go na studia podyplomowe.

UWAGA!

Warto również szukać informacji o konkursach na dofinansowane studiów podyplomowych, organizowanych przez Państwową Agencję Rozwoju Gospodarczego (PARP). Wchodząc na stronę internetową instytucji znajdziemy listę firm i uczelni, które zdobyły granty na ten cel.

Na studia podyplomowe może pójść również osoba, która nie posiada zatrudnienia. Jednak musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna. Zgodnie z przepisami starosta na wniosek zainteresowanego może podjąć decyzję o wysłaniu go studia podyplomowe i pokrycia nawet w 100% kosztów edukacji. Status bezrobotnego uprawnia do skorzystania z dodatku stażowego, którego wysokość wynosi 20% kwoty zasiłku podstawowego. Finansowanie studiów podyplomowych z środków powiatowego urzędu pracy może być zawieszone w sytuacji, gdy słuchacz straci status osoby bezrobotnej z innego powodu niż znalezienie pracy. Osoby, które w trakcie trwania edukacji znalazły zatrudnienie mogą korzystać z tej formy wsparcia finansowego aż do terminowego zakończenia studiów. Na czas trwania nauki pomiędzy słuchaczem a urzędem pracy jest zawierana umowa, która reguluje wszelkie kwestie, dotyczące obowiązków i uprawnie obu stron.

Słyszeliście o studiach podyplomowych finansowanych z UE? A może mieliście/ macie okazję z nich skorzystać? Dajcie znać.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy