Szkolenia BHP - kto może szkolić, kto może prowadzić?

Edukacja    
ocena

Do jednych z najważniejszych obowiązków pracodawcy należy prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Świadczy o tym fakt umieszczenia zapisów na ten temat w Kodeksie Pracy.

Szkolenia BHP - kto może szkolić, kto może prowadzić?

sxc.hu

Zgodnie z przepisami powinien on przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Potem prowadzić okresowe szkolenia w wyżej wymienionym zakresie. Warto zaznaczyć, że koszty szkoleń BHP powinien pokryć pracodawca.

- wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny. Jest to szkolenie wstępne, które składa się z dwóch elementów: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Kończy się on egzaminem. Dopiero pozytywne zaliczenie tego sprawdzianu umożliwia rozpoczęcie pracy przez nowo zatrudnioną osobę. Natomiast celem szkolenia okresowego jest aktualizowanie i przypominanie wiedzy, dotyczącej bhp. W zależności od zajmowanego stanowiska powinno ono być przeprowadzane, co roku, 3, 5 lub 6 lat;

- na mocy rozporządzenia pracodawca może organizować i prowadzić szkolenie w zakresie BHP lub zlecić ich wykonanie jednostce organizacyjnej. Posiadającej uprawnieninia do prowadzenia działalności szkoleniowej. Mogą to być szkoły i placówki, które znalazły się w ewidencji. Prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Również wyżej wymienione jednostki mogą prowadzi kolenie pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;

- organizator szkolenia zobowiązany jest do zapewnienia: programów poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk, programu szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia, wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia, odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia. Ponosi również odpowiedzialność za właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Czy byliście kiedyś na szkoleniu BHP? Czego się tam dowiedzieliście, co przydaje Wam się na co dzień? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =