Szkolenia dla matek powracających na rynek pracy

Edukacja    
ocena

Fakt bycia mama nie oznacza, że kobieta nie może skorzystać ze szkoleń czy warsztatów. Coraz więcej propozycji uwzględnia ten czynnik, zapewniając opiekę nad maluszkiem. Oferta dla mam jest bardzo interesująca. Począwszy od wychowania dziecka, poprzez doskonalenie zawodowe, a skończywszy na realizacji własnego hobby. A wszystko to z myślą, że szczęśliwa mama ta, dbająca o realizację potrzeb dziecka, jak i swoich.

Szkolenia dla matek powracających na rynek pracy

photoxpress.com

Fundusze unijne, które są wykorzystywane przy realizacji szkoleń muszą uwzględniać równość płci oraz grupy społeczne zagrożone bezrobociem czy problemami z utrzymaniem się na rynku pracy. Należą do nich kobiety, często tracące pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego bądź decydujące się na skorzystanie z bezpłatnego urlopu wychowawczego. W związku z tym z środków europejskich finansowane są szkolenia, których celem jest ułatwienie powrotu na rynek zatrudnienia poprzez szereg działań. Obejmują one zdobywanie tzw. umiejętności twardych, jak i miękkich. W pierwszym przypadku są to np. kursy komputerowe, nauka języków obcych oraz zajęcia, podczas których można zaktualizować wiedzę z danej dziedziny zawodowej.

Zadaniem szkoleń miękkich jest udoskonalanie kompetencji interpersonalnych czy przyswajanie nowych umiejętności takich jak asertywność, radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie własnym czasem. Warto wspomnieć również o projektach, mających na celu obudzenie w paniach przedsiębiorczości, pokazaniu możliwości zakładania małej firmy. Najczęściej mamy do czynienia z kompleksowymi projektami, które uwzględniają oba elementy. Nie wspominając o tym, że są one szansą na wyjście z domu i przebywanie z innymi ludźmi – bez poczucia winy, że zaniedbuje się własne dziecko. Dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o tego rodzaju przedsięwzięcia jest pokrywanie kosztów opłacenia opiekunki (w czasie, gdy mama jest na zajęciach) lub  jej zapewnienie.

Na przestrzeni lat zmieniło się również podejście do organizowania czasu wolnego dla mam opiekujących się dziećmi. Obecnie wiele instytucji przewiduje w harmonogramie takie zajęcia, które skierowane są wyłącznie dla mam. W czasie trwania zajęć dziecko przebywa pod opieką wykwalifikowanej niani bądź w specjalnie przygotowanym na ten cel pokoju zabaw. Wybór tego rodzaju zajęć jest bardzo duży. Warto również wspomnieć o bibliotekach, których oblicze na przestrzeni ostatnich lat uległo znaczącej metamorfozie. Nie są to już miejsca, w których wypożycza się książki. To także placówki, które zajmują się organizacją czasu wolnego. Coraz częściej w ich ofercie można znaleźć propozycje szkoleń czy warsztatów, przeznaczonych dla rodziców. Czynnikiem ułatwiającym przeprowadzenie tego rodzaju zajęć, jest posiadanie specjalnej sali dla dzieci czy zapewnienie opieki nad nimi ze strony odpowiedniej kadry.

Reasumując, faktu bycia mamą nie powinno utożsamiać się siedzeniem w domu. W miarę możliwości i potrzeb można inwestować w swój rozwój jako kobiety i przyszłego pracownika, korzystając z różnych form wsparcia. A takie, m. in. w postaci szkoleń czy warsztatów zapewniają stowarzyszenia, fundacje, instytucje publiczne czy miejsca umożliwiające realizację swojego hobby. Wystarczy ich jedynie poszukać w najbliższej okolicy lub zapytać inne mamy

Korzystałyście lub zamierzacie skorzystać z tego rodzaju szkoleń? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy