Szkolenia dofinansowane z UE - informacje

Edukacja    
ocena

Zdobywanie informacji na temat szkoleń współfinansowanych z funduszy europejskich nie jest trudnym zadaniem. Początkowo trzeba poświęcić na to sporo czasu, ale ten wysiłek opłaca się. Trzeba szukać, pytać... a potem korzystać z tych form zdobywania wiedzy.

Szkolenia dofinansowane z UE - informacje

photoxpress.com

Oto kilka rad dla tych, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniach:

- instytucje organizujące szkolenia mają obowiązek umieszczania informacji w prasie. Najlepiej przeglądać najbardziej popularne tytuły w danym regionie. Tam zawsze można znaleźć informacje przybliżające tematykę warsztatów oraz zaproszenie do udziału w naborze;

- instytucjami, które organizują konkursy na  przeprowadzanie szkoleń czy warsztatów są, m. in. wojewódzkie urzędy pracy. Na ich stronach internetowych można znaleźć informację o projektach, które dotrzymały dofinansowanie (chodzi o link o zawartych umowach). Umieszczone są tam najważniejsze wytyczne, dotyczące przebiegu projektu (tematyka zajęć, terminy przeprowadzania naboru i odbywania zajęć czy wymogi, które muszą spełnić potencjalni uczestnicy);

- korzystać z Internetu -  przeglądać strony internetowe różnych instytucji i firm szkoleniowych takich jak uczelnie wyższe, urzędy pracy, szkoły językowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, firmy zajmujące się rozwojem zasobów ludzkich, izby rzemieślnicze itp;

- szukać stron internetowych, pełniących funkcję wyszukiwarki szkoleń. Jest ich bardzo dużo, choć często można mieć zarzuty do jakości tych serwisów. Chodzi głównie o jakość, aktualność oraz rzetelność przekazywanych informacji;

- przeglądać ogólnopolskie serwisy poświęcone tematyce szkoleń współfinansowanych ze środków europejskich. Do najważniejszych portali internetowych należą, m. in. strony: www.inwestycjawkadry.pl, www.efs.gov.pl oraz www.parp.gov.pl

- warto odwiedzać punkty informacyjne i konsultacyjne: np. regionalne ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), urzędów pracy, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tych miejscach zatrudnione są osoby, które na bieżąco monitorują zmiany zachodzące w kwestiach, związanym z organizowaniem oraz możliwościami uczestnictwa w szkoleniach. Z takiego doradztwa mogą skorzystać zarówno potencjalni słuchacze czy firmy starające się o środki na realizację tego rodzaju zajęć;

- być uważnym obserwatorem (np. zwracać uwagę na tablice informujące o realizacji projektów unijnych, umieszczonych na siedzibach firm szkoleniowych i instytucji).

Słyszeliście o szkoleniach dofinansowywanych przez UE? A może z nich korzystaliście? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =

Polecamy