Szkolenia e-learningowe - wady i zalety, czy warto?

Edukacja    
ocena

W dobie internetu e-szkolenia stają się coraz bardziej popularną formą zdobywania i przekazywania wiedzy. Przybywa platform czy stron internetowych, które udostępniają narzędzia mające na celu ułatwienie nauki przy jednoczesnej dbałości o jakość tego procesu. Zanim zdecydujemy na taki sposób uczenia się należy rozważyć za i przeciw tej metody, uwzględniając swoją sytuacją zawodową czy osobistą. Na pytanie postawione w tytule tego tekstu każdy powinien odpowiedzieć sam. Jest to możliwe, dzięki zastanowiemu się nad własnymi predyspozycjami czy preferowanym stylem uczenia się.

Do zalet tej nowoczesnej metody kształcenia należą elastyczność czasowa, czyli możliwość samodzielnego decydowania o czasie i częstotliowości uczenia się. W przypadku osób mających problem z zarządzaniem własnym czasem, samodyscypliną czy systematycznością cecha ta może stać się wadą tej metodyki. Firmy zajmujące się organizowaniem tego typu szkoleń udostępniają coraz więcej narzędzi wspomagających proces zdobywania wiedzy (fora, komunikatory, e-maile, prezentacje multimedialne, gry symulacyjne). Czynnik ten sprawia, że takie zajęcia zyskują na atrakcyjności i efektywności przekazywania wiedzy. Z założenia wymienione wyżej instrumenty mają w jak największym stopniu zastąpić bezpośredni kontakt z trenerem. Nie zawsze sie to udaje. W związku z tym należy zastanowić się nad tym, jaki sposób uczenia się preferujemy: samotną naukę czy uczenie się poprzez bezpośrednią wymianę opinii w grupie lub z prowadzącym zajęcia. Za wyborem takiej formy przemawiają niewątpliwie koszty finansowe e-szkoleń. W praktyce dla uczestnika są one tańsze mniej lub często bezpłatne w porównaniu z klasycznymi zajęciami. Poza tym nie wiążą się one z dojazdem, korzystaniem z noclegów czy dodatkowym wyżywieniem.

E-learning przynosi największe korzyści, gdy zostaje on połączony w tradycyjnym sposobem przeprowadzenia szkoleń. Jest model mieszany nazywany blended-learning. Wydaje się, że ta forma kształcenia w największym stopniu odpowiada na potrzeby osób, biorących udział w zajęciach. Z jednej strony zostaje zapewniony bezpośredni kontakt z pozostałymi uczestnikami i nauczycielem. Z drugiej można wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody uczyć się samodzielnie. Również motywacja utrzymuje się wówczas na odpowiednim poziomie, ponieważ zachowane są odpowiednie proporcje pomiędzy wyżej wymienionymi elementami.

Braliście kiedyś udział w jakimś szkoleniu przez Internet? A w "stacjonarnym"? Jak je oceniacie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy