Szkolenia EFS - co to, jak aplikować?

Edukacja    
ocena

Szkolenia EFS są obecnie bardzo popularne i stanowią świetne źródło możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji, przy niewielkim lub zerowym nakładzie finansowym. Działania Europejskiego Funduszu Społecznego mają na celu poszerzenie dostępu do wiedzy i umożliwienie korzystania z różnorodnej edukacji wszystkim tym, którzy mają taką potrzebę. Udział Unii w finansowaniu szkoleń zmierza do wyrównania szans mieszkańców regionów gorzej prosperujących od pozostałych, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych. Jednocześnie odpowiada na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i wymagań kierowanych wobec osób już zatrudnionych w kontekście uzupełniania lub zmiany swoich kwalifikacji.

Szkolenia EFS - co to, jak aplikować?

photoxpress.com

Szkolenia EFS są dostępne praktycznie dla większości odbiorców a ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki. W zależności od przeznaczenia, kursy mają ściśle określone grupy docelowe. Aplikacja na dane szkolenie jest możliwa, o ile spełnia się wymogi odpowiednie dla wybranej z grup. Kryterium doboru uczestników może być oparte na wieku, miejscu zamieszkania, niekiedy płci (np. szkolenia dla matek wracających na rynek pracy), posiadaniu statusu osoby zatrudnionej bądź bezrobotnej, byciu pracownikiem określonej branży lub typu organizacji, wykonywanie konkretnego zawodu lub pełnienia jakiejś funkcji, itp. Wszystko zależy od rodzaju projektu, w ramach którego organizowane są kursy. W internecie można odnaleźć wiele baz i katalogów zawierających dane o aktualnych i zakończonych naborach.

Osobom bezrobotnym proponuje się warsztaty aktywizacji zawodowej oraz kursy i szkolenia. Informacje o tego typu dostępnych kursach można uzyskać w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy. Dla osób zatrudnionych szkolenia prowadzą różnorodne firmy i organizacje. Niepełnosprawni mogą szukać propozycji dla siebie w urzędach pracy, fundacjach, i stowarzyszeniach. Podobnie pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, mogą skorzystać z oferty szkoleń otwartych lub zamkniętych, mających na celu zapoznanie z możliwościami organizacji stanowisk pracy i wspieraniem adaptacji uwzględniającymi specyfikę potrzeb takich pracowników. Za realizację niektórych projektów odpowiadają jednostki samorządowe, dlatego tam również warto sięgać po informacje o możliwościach podnoszenia kwalifikacji.

Podsumowując, w celu aplikowania na szkolenie finansowane z EFS należy najpierw znaleźć organizację, która realizuje interesujące nas kursy, następnie zapoznać się z kryteriami wymogów, jakie stawiane są przed grupą docelową danego projektu. Jeśli spełniamy oczekiwania określone przez organizatora, należy wypełnić wymagane dokumenty. Są to najczęściej: formularz rekrutacyjny/karta zgłoszenia, umowa o szkolenie, regulamin i zaświadczenia potwierdzające, że odpowiadamy warunkom uczestnictwa (np. zaświadczenie o zatrudnieniu lub jego braku, dokumenty poświadczające niepełnosprawność, itp.).

Co myślicie o szkoleniach EFS? A może już braliście w jakimś udział? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy