Szkolenia - gdzie szukać sponsorów?

Edukacja    
ocena

Gdy mamy już ciekawy pomysł na szkolenie, to najczęściej brakuje pieniędzy na jego realizację. W takiej sytuacji należy przeprowadzić szeroko zakrojną akcję poszukiwania sponsorów, dzięki którym uda się zdobyć pieniądze na zorganizowanie naszego przedsięwzięcia.

Najpierw należy zastanowić się, co kryje sie pod określeniem "sponsor". W celu udzielania odwiedzi na tytułowe pytanie zostanie ono zdefiniowane jako osoba fizyczna czy szeroko rozumiana instytucja (m. in. firma, stowarzyszenie, fundacja, jednostka samorządu lokalnego), która dysponuje finansową możliwością wsparcia realizacji szkolenia. Należy pamiętać, że starając się o fundusze na zorganizowanie naszego przedsięwzięcia należy je przedstawić w jak najbardziej atrakcyjny sposób. Poza tym wskazać profity, jakie wiążą się z udziałem określonego sponsora w projekcie. Można odwołać się do takich obszarów jak wzrost prestiżu firmy, promocja np. marki, realizacji funkcji społecznej odpowiedzialności biznesu czy innych korzyści.

Pieniędzy na zorganizowanie szkoleń można szukać przez:

- instytucje samorządu lokalnego - wiąże się to z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i spełnieniu szeregu wymogów formalnych, a następnie czekaniu na odpowiedź. W związku z tym warto zrobić to wcześniej, wręcz na etapie planowania przedsięwzięcia. Dobrą praktyką jest zdobycie patronatu honorowego nad szkoleniami. Bardzo często wiąże się z otrzymaniem fianansowej pomocy. Nie wspominając o tym, że zwiększa to wiarygodność i atrakcyjność projektu.

- przedstawicieli świata biznesu - prośby o wsparcie finansowe przedsięwzięć rzadko trafiają na właściwe biurko. Nie wspominając o licznie tego rodzaju próśb, który jest kierowana do firm. W związku z tym najlepszym wyjściem jest dotarcie do, osób podejmujących decyzje i omówienia się z nimi na spotkanie. Podczas rozmowy należy jak najlepiej, z ogromnym profesjonalizmem zaprezentować nasz pomysł, szczególny nacisk kładąc na korzyści, jakie winikają dla sponsora z udziałem w tym szkoleniu;

- udział w konkursach na realizację szkoleń - mogą one być organizowane przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi, instytucje samorządu lokalnego, ministerstwa, fundacje i stowarzyszenia - jeśli chcemy skorzystać z takiej możliwości należy na bieżąco monitorować harmonogramy ogłaszanych konkursów i jak najlepiej przygotowywać wnioski;

- wykorzystywać wszelkie dostępnie możliwości informowania o tym, że poszukujemy sponsorów - musi to być połączone z atrakcyjną prezentacją naszego przedsięwzięcia.

A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Dodalibyście coś do powyższej listy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy