Szkolenia jakościowe - co to?

Edukacja    
ocena

Szkolenia jakościowe to takie, podczas których pracuje się nad dostarczaniem wiedzy i umiejętności związanych z działaniem według różnorodnych norm i standardów. Ogólnie, pojęcie jakości odnosi się do takiej organizacji pracy, produkcji i całości zarządzania oraz działalności, która ma prowadzić do efektów zgodnych z pewnym wzorcem. Normy jakościowe zaczęły pojawiać się w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Szkolenia jakościowe - co to?

photoxpress.com

Pierwotnie służyły określaniu końcowych cech produktu, następnie ewoluowały w kierunku zapobiegania błędom podczas produkcji a nie jedynie ich wykrywaniu, finalnie znajdując zastosowanie do większości produktów, usług i procesów organizacyjnych. Obecnie wiele branż ma swoje specyficzne standardy, podstawą jednak są te, które wynikają z zarządzeń Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Podczas szkoleń jakościowych uczestnicy zapoznają się z różnymi aspektami wybranych norm. Zajęcia mogą dotyczyć metodologii opracowywania dokumentów, które będą podstawą wdrażania i/lub funkcjonowania konkretnych standardów w przedsiębiorstwie. Mogą być też przeznaczone dla audytorów tychże systemów lub pracowników, którzy mają działać w oparciu o te normy. Norm opracowanych przez ISO jest bardzo wiele, aktualne informacje mówią o 18 500 takich dokumentów. Określają one cechy w zasadzie większości otaczających nas produktów, materiałów, procesów i usług, od formatów papieru, poprzez wydajność maszyn, aż do bezpieczeństwa ich obsługi.

Szkolenia jakościowe mogą też dotyczyć tzw. ZSZ, czyli zintegrowanych systemów zarządzania. Dotyczą one metodyki łączenia dwóch lub więcej podsystemów w taki sposób, by były spójne, umiejętności interpretacji poszczególnych norm, planowania, wdrażania i systematycznej oceny funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań.

UWAGA!

Przykładowe normy i systemy zarządzania to: ISO 9001 odnosząca się do systemów zarządzania jakością z przeznaczeniem dla każdego rodzaju organizacji; ISO/TS 16949 mająca zastosowanie w branży motoryzacyjnej. Jest to rozszerzona ISO 9001, uwzględniająca potrzeby wynikające ze specyfiki branży, ujednolicająca wymagania specjalistyczne obowiązujące we Francji, Niemczech, Włoszech i USA; ISO/IEC 27001 - norma przeznaczona do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jej zakres dotyczy zarówno wdrażania, jak i monitoringu polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji; ISO 14001 to norma opracowana z myślą o zarządzaniu organizacja z uwzględnieniem takiej formy działań, która sprzyja ochronie środowiska; pokrewną do ISO 14001 jest norma EN 16001, która określa standardy sprzyjające efektywności energetycznej.

Co myślicie o szkoleniach jakościowych? A może już braliście w jakimś udział? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak