Szkolenia w dziedzinie kultury

Edukacja    
ocena

Szkolenia w dziedzinie kultury są często skierowane są do osób, które pracują w instytucjach, zajmujących się omawianą tematyką. Na szczęście, nie brakuje również propozycji dla tych, którzy nie są związani zawodowo z tego rodzaju placówkami. Jest to bardzo atrakcyjna oferta szkoleń dla osób zajmujących się aktywizacją w lokalnych środowiskach.

Szkolenia w dziedzinie kultury mogą obejmować następujące obszary tematyczne:

- zagadnienia pozyskiwania funduszy z różnych programów i zarządzania projektami międzynarodowymi. Są one organizowane w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Kultura 2007-2013, Funduszu Wymiany Kulturalnej, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego czy Programu Europa dla Obywateli. Ich adresatami są głównie instytucje, które chcą starać o uzyskanie dofinansowania na swoje przedsięwzięcia o kulturalnym charakterze. Fundusze na organizacje szkoleń można również zdobyć, starając się o dofinansowanie z 7 Programu Ramowego – Programy: Współpraca, Pomysły, Ludzie, Możliwości; Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

- organizowane są  kursy animatora kultury oraz organizatora czasu wolnego. Celem tego rodzaju warsztatów jest przekazywanie wiedzy, wspierającej wspierającej w działaniach w ramach aktywizacji lokalnych środowisk. Natomiast ich organizatorem są m. in. stowarzyszenia, fundacje, organizacje o profilu turystycznym, samorządy lokalne czy firmy szkoleniowe;

- szkolenia przeznaczone dla osób pracujących w instytucjach, które w statucie mają zapis o realizowaniu działań kulturalnych – są głównie szeroko rozumiane kursy dotyczące  zarządzania kulturą. Tematycznie obejmują one takie działy jak promocja, wykorzystywanie elementów zarządzania projektów do realizacji kulturalnych przedsięwzięć, zarządzaniem kadrami, współpraca z samorządami lokalnymi, pozyskiwanie funduszy unijnych czy możliwości udziału w projektach międzynarodowych.

Braliście kiedyś udział w jakimś szkoleniu? Czego dotyczyło i czy uważacie, że było przydatne? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =

Polecamy