Szkolenia z ekonomii społecznej - czy warto?

Edukacja    
ocena

Pod pojęciem ekonomii społecznej kryje się prowadzenie działalności gospodarczej w sposób uwzględniający realizację dwóch rodzajów celów: ekonomicznych oraz społecznych. Podstawowa różnica pomiędzy tradycyjnie rozumianą firmą a jej odpowiednikiem w ramach ekonomii społecznej polega na podejściu do zysku. W drugim przypadku zarobione pieniądze służą do osiągania celów o charakterze społecznym. Należą do nich: działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego czy działanie na rzecz rozwoju lokalnego.

Szkolenia z ekonomii społecznej adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem członków fundacji, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz biznesu. Szkolenia i warsztaty dotyczą one następujących dziedzin:

- prowadzenia działalności gospodarczej - osoby biorące w nich udział, dowiadują się, w jaki sposób zakładać i prowadzić spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje i różnego rodzaju przedsiębiorstwa, realizujące ideę ekonomii społecznej. Podczas szkoleń preferuje się całościowe spojrzenie na owo zagadnienie, stąd omawiane jest one niezwykle szczegółowo. Dużo miejsca poświęca sie na omówienie sposobu finansowania tych przedsięwzięć, prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz realizowaniu celów ekonomii społecznej;

- współpraca z samorządami lokalnymi - odbiorcami tych szkoleń są pracownicy urzędów marszałkowskich, miejskich, powiatowych czy gminnych. Ich celem jest wypracowanie metod współpracy podmiotów ekonomii społecznej z wymienionymi wyżej instytucjami, ponieważ jedni i drudzy powinni działać na rzecz poprawy warunków życia lokalnych wspólnot.

- edukowania doradców w ramach ekonomii społecznej - chodzi o stworzenie sieci placówek, których celem będzie propagowanie idei ekonomii społecznej oraz doradztwo zawodowe;

- współpracy z biznesem - tematyka tych szkoleń związana jest z informowaniem przedstawicieli biznesu o sposobie funkcjonowania tzw. społecznych firm oraz przekonywaniem do współpracy z podmiotami. Innym modułem realizowanym w trakcie warsztatów jest wskazywanie tzw. dobrych praktyk, czyli takich zachowań, które wprowadzone do komercyjnych firm, mogą realizować ważne ze społecznego punktu odniesienia cele. Chodzi również o propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Braliście kiedyś udział w jakimś szkoleniu? Czego dotyczyło i czy uważacie, że było przydatne? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =