Szkolenia z komunikacji wewnętrznej - na czym polegają?

Edukacja    
ocena

Komunikacja wewnętrzna w firmie to segment działań z zakresu public relations. Dbałość o efektywny system komunikacji wewnętrznej jest jednym z elementów budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa warto wprowadzić odpowiednie techniki komunikacyjne, tym bardziej, że mają one również pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. Klarowność misji firmy, jej aktualnej strategii, poszczególnych działań istotnych z punktu widzenia pracownika i łatwy dostęp do rzetelnych informacji na te tematy wpływają na postrzeganie organizacji, jako bardziej przyjaznej oraz liczącej się ze zdaniem kadr.

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej - na czym polegają?

photoxpress.com

Szkolenia z zakresu komunikacji wewnętrznej w firmie są głównie dedykowane kadrze zarządzającej, pracownikom działów PR, specjalistom komórek zarządzania zasobami ludzkimi i wszystkim tym, których praca polega na przygotowywaniu materiałów informacyjnych dystrybuowanych wśród personelu.

Celem takich szkoleń jest uświadomienie uczestnikom, że każda organizacja ma swoje specyficzne potrzeby, które trzeba uwzględnić projektując system komunikacyjny.Tworzenie odpowiedniej strategii przebiega zazwyczaj w zespołach projektowych, komponowanych z pracowników różnych działów. Tak więc bardzo ważnym zagadnieniem poruszanym podczas szkolenia jest omówienie kwestii związanych z tworzeniem takich zespołów i odpowiednim prowadzeniem ich prac. Nie bez znaczenia są tu elementy ćwiczeń zdolności komunikacji interpersonalnej uczestników, stanowi ona bowiem klucz do rozumienia i realizacji zadań dotyczących komunikacji wewnętrznej.

UWAGA!

Projektowanie strategii komunikacji dla danej firmy rozpoczyna się od przeprowadzenia diagnostyki bieżącego stanu komunikacji wewnętrznej w badanej organizacji. Oznacza to konieczność przedstawienia szkolonym różnorodnych odmian, form i struktur komunikacyjnych. Dopiero poznanie tej typologii pozwala na pełną analizę w ramach przedsiębiorstwa i zdefiniowanie koniecznych zmian w odpowiednich kategoriach.

Szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej w firmie może więc obejmować takie elementy jak metody diagnostyki stanu komunikacji, metodykę tworzenia zespołów zadaniowych skierowanych do projektowania pożądanego systemu komunikacyjnego, zapoznanie z narzędziami komunikacyjnymi (spotkania, newslettery, biuletyny firmowe, tablice ogłoszeń itp.) i kryteriami skutecznego ich używania oraz metodykę pomiaru efektywności zastosowanych rozwiązań. Zajęcia tego rodzaju można wzbogacić o elementy praktycznych aspektów języka perswazji i zachowań asertywnych. Tak poszerzone spojrzenie pozwala przyjąć głębszą perspektywę rozumienia zagadnień komunikacji wewnętrznej i sprzyja powodzeniu pracy przeszkolonych zespołów.

Czy w Waszej firmie komunikacja wewnętrza dobrze funkcjonuje? Czy jest Waszym zdaniem istotna? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =