Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – gdzie odbyć?

Edukacja    
ocena

Zgodnie z obowiązującym Kodeksu Pracy obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie pracownika, który ma zajmować się ochroną przeciwpożarową i ewakuacją pracowników. W zakresie jego obowiązków znajdują się zapewnienie możliwości ewakuacji w zakładzie oraz przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej oraz zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Taka osoba musi skończyć kurs, który kończy się egzaminem.

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – gdzie odbyć?

sxc.hu

- Organziatorem szkolenia jest Państwowa Straż Pożarna. Odbywa się ono w szkołach Państwowej Straży Pożarnej i ośrodkach szkolenia, działających przy komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Nie możliwości zorganizowania tego kursu przez inny podmiot. Nie można także zlecić wykonania tego szkolenia innej instytucji w drodze porozumienia. Natomiast do po prowadzenia zajęć dydaktycznych uprawnieni są: inżynierowie pożarnictwa, inżynierowie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, technicy pożarnictwa oraz inni specjaliści z odpowiednim przygotowaniem kierunkowym. Istnieje możliwość przeprowadzenia części zajęć z wykorzystaniem e-learningu;

- osoba zainteresowana udziałem w szkolenie powinna posiadać skierowanie na szkolenie, gdy została wysłana w przez zakład pracy oraz posiadać, co najmniej średnie wykształcenie. W miarę możliwości organizowane są zajęcia, przeznaczone dla określonej branży. Wynika to z faktu, że można wprowadzić do zajęć elementy, związane z daną branżą. W zajęciach, które mają formę dwóch zjazdów, uczestniczy maksymalnie 25 osób;

- warunkiem ukończenia szkolenia jest napisanie pracy projektowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Należy pamiętać, że do egzaminu końcowego mogą przystąpić tylko te osoby, które wcześniej zaliczyły pracę projektową. Egzamin pisemny to test, który składa się z 30 zadań zamkniętych, z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Jego zaliczenie wiąże się z udzieleniem minimum 70% prawidłowych odpowiedzi. Osoba, która otrzymała mniejszą ilość punktów w innym terminie może przystąpić di egzaminu poprawkowego. Jego termin należy ustalić z organizatorem szkolenia. Natomiast, słuchacze, którzy zaliczyli egzamin otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czy byliście kiedyś na takim szkoleniu? Jakie były Wasze wrażenia? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =