Szkolenie synchroniczne - e-learning - co to jest?

Edukacja    
ocena

Szkolenia e-learningowe mogą odbywać się w trybie synchronicznym (na żywo) lub asynchronicznym, czyli opóźnionym odbiorem treści w stosunku do czasu ich nadania.

Szkolenie synchroniczne - e-learning - co to jest?

photoxpress.com

Szkolenia synchroniczne opierają się na wymianie informacji w trybie online, między szkolonymi a szkolącym. Komunikacja pomiędzy grupą a trenerem odbywa się za pomocą różnych narzędzi. Mogą to być wirtualne tablice, czyli symulacja tablicy szkolnej, na której osoby biorące udział w szkoleniu (i będące online w danym czasie) piszą, rysują lub używają wskaźnika. Czynności te mogą być wykonywane przez wszystkich jednocześnie, np. jedna osoba może pisać jakieś hasła, a kolejne rozwijać skojarzenia z nimi związane.

E-leraning synchroniczny korzysta również z wideokonferencji, czyli rozmów z wieloma uczestnikami jednocześnie wzbogaconych o ich obraz wideo. Potrzebne są do tego: odpowiednie oprogramowanie, mikrofon, kamera i oczywiście komputer. Narzędzia umożliwiające wspólną pracę w oparciu o wideokonferencję, niwelują zarzut o braku możliwości pełnej interakcji w e-learningu. Komunikację podczas szkoleń synchronicznych wzbogaca się również poprzez stosowanie czatów i technologii VoIP (Voice over Internet Protocol). Istnieje również możliwość współdzielenia przez użytkowników wybranych aplikacji lub pulpitu osoby prowadzącej wykład.

Tak skomponowane szkolenie przypomina nieco szkolenie tradycyjne. Mamy tu możliwość żywej dyskusji, prezentacji materiałów, bieżącego komentowania wydarzeń i miejsce do wspólnego zapisywania ważnych informacji lub obrazowania treści rysunkiem.

Systemy, które służą wspieraniu komunikacji podczas tego rodzaju szkoleń określa się jako LCS (Life Communication System). Funkcjonalność takiego systemu powinna odpowiadać narzędziom używanym podczas wymiany informacji, o których to wspomniano wyżej. Poza tym, LCS powinien posiadać możliwość archiwizacji transmitowanych zajęć, co stanowi bardzo przydatne narzędzie z punktu widzenia, np. późniejszej analizy jakości szkolenia.

Mimo postępującej informatyzacji nadal możemy spotkać się z pewnymi utrudnieniami technicznymi przy realizacji e-learningowych szkoleń synchronicznych. Ograniczenia wynikają z warunku dużej przepustowości połączenia internetowego. W przypadku organizacji rozwiązaniem może być prowadzenie szkoleń w oparciu o firmowy intranet.

Co myślicie o zajęciach prowadzonych za pomocą metody e-learningu? Mogą być równie skuteczne jak "stacjonarne"? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =