Szkolenie trenerów biznesu

Edukacja    
ocena

Szkolenia dla trenerów biznesu składają się z kilku grup podstawowych zagadnień. Odnoszą się one do kompetencji i wiedzy, jaką powinna posiadać osoba projektująca i prowadząca szkolenia przeznaczone dla członków różnych organizacji. Szeroki dział tematów jest związany z nabyciem umiejętności organizacji i projektowania szkoleń.

Szkolenie trenerów biznesu

photoxpress.com

Omawia się tu kwestie wszystkich działań dotyczących z przebiegiem tzw. procesu szkoleniowego, czyli wszystkich etapów prac nad realizacją projektu, od analizy potrzeb szkoleniowych, aż do ewaluacji. Na etapie analizy potrzeb szkoleniowych uczestników zapoznaje się z metodyką pozwalającą na diagnozę bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie, która pozwala na wyciągnięcie wniosków prowadzących do ustalenia obszarów kompetencyjnych, jakie wymagają uzupełnienia. W oparciu o te konkluzje opracowuje się cele szkoleniowe. Warto podkreślić, że cele te powinny być definiowane w maksymalnie precyzyjny sposób.

Takie podejście do nich końcowo pozwala na znacznie łatwiejszy pomiar efektywności podjętych działań. Istotnym zagadnieniem jest także zapoznanie przyszłych trenerów z zasadami dotyczącymi planowania harmonogramów szkoleń. Dobrze zbudowana struktura programu ma znaczący wpływ na jego skuteczność i atrakcyjność. Podobnie ważnym działaniem jest przekazanie szkolonym wiedzy o metodyce prowadzenia szkoleń, dostępnych narzędziach i możliwościach ich wykorzystania. Nie należy zapominać o sprawach związanych z przygotowaniem materiałów szkoleniowych potrzebnych do przeprowadzenia planowanych technik nauczania. Ich forma i właściwe stosowanie często sprzyja budowaniu odpowiedniego wizerunku trenera, tak samo jak kompetencje autoprezentacyjne, zarówno w odniesieniu do wyglądu, jak i prezentacji oraz wystąpień. Niezbędne jest też wyposażenie trenerów w znajomość narzędzi służących ocenie szkolenia.

Znaczną część zdolności trenerskich zajmują kompetencje miękkie. W zasadzie można się pokusić o twierdzenie, że to właśnie one kształtują profesjonalnego szkoleniowca. Wiedza teoretyczna dostępna jest dla każdego, nie każdy ma jednak predyspozycje do tego zawodu. Wiele elementów podlega jednak ćwiczeniu, więc jeśli ktoś jest zmotywowany do realizacji swojej kariery na drodze trenera, bardzo wiele zdolności można wykształcić lub odpowiednio podnieść ich poziom. Tak jest ze zdolnościami komunikacyjnymi, które są absolutnie podstawową i najważniejszą cechą szkoleniowca. Oczywiście jeśli ktoś jest chorobliwie nieśmiały czy nie czerpie przyjemności z kontaktów interpersonalnych, nawet najskuteczniejsze szkolenie dla trenerów nie przybliży go do możliwości zostania profesjonalnym szkoleniowcem.

Co jeszcze byście dodali? Podzielcie się swoimi opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =

Polecamy