Szkolenie umiejętności twardych - na czym polega?

Edukacja    
ocena

W opozycji dla umiejętności miękkich zazwyczaj stawia się kompetencje twarde. Jak rozumieć to określenie, czego ono dotyczy? Umiejętności twarde to takie, które opierają się na fachowej wiedzy. Obejmują także zdolności do pracy ze szczególnymi narzędziami, takie jak obsługa konkretnych urządzeń, programów, znajomość zasad, regulacji prawnych i procedur.

Szkolenie umiejętności twardych - na czym polega?

sxc.hu

Jest to szeroko pojęta wiedza dotycząca zagadnień ze sfery właściwości przedmiotu działania, pracy. W szkoleniu kompetencji twardych kładzie się nacisk na merytoryczny aspekt wiedzy. Nauka odbywa się poprzez studia, szkolenia i kursy przeznaczone dla specjalistów, naukę na stanowisku pracy czy własną edukację opartą o poznawanie literatury i poszukiwanie informacji z różnorodnych źródeł.

UWAGA!

Klasyczne metody wykorzystywane podczas szkolenia umiejętności twardych opierają się na przekazie wiedzy. Mogą być stosowane formy grupowe lub indywidualne. Dobrze spełniają swoje zadanie różnorodne konferencje, seminaria i wykłady, specjalistyczne instruktaże czy techniki zadań zleconych lub zadania lektury. To tylko wybrane przykłady możliwych metod szkoleniowych.

Warto zwrócić uwagę na zalety stosowania aktywnych technik, bo nie należą one jedynie do specyfiki szkoleń kompetencji miękkich. Stosowanie strategii łączących teorię z praktyką przynosi wiele pozytywnych rezultatów, również w zakresie efektywności przyswajania informacji. Walor zdolności implementacji wiedzy teoretycznej w realnych działaniach pozostaje poza dyskusją. Podczas nauczania umiejętności twardych świetnie sprawdzają się różne odmiany metody analizy przypadku (case study). Odpowiednio poprowadzona zastępuje tradycyjne wykłady. Pozwala również na zwiększenie zaangażowania osób szkolonych w proces nauczania, co nie pozostaje bez wpływu na jego skuteczność.

Planując trening kompetencji twardych dobrze skupić się na doborze materiału, adekwatnym do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Przesycenie szkolenia ilością treści lub podawanie zbitki informacji potrzebnych ze zbędnymi powoduje spadek efektywności przekazu. Nawet najlepiej zaplanowany wykład czy konferencja zorganizowane tak, że nadmiar danych przytłoczy uczestników lub nie pozwoli na selekcję materiału, nie odniesie oczekiwanego efektu i pozostawi wrażenie straty czasu.

Co myślicie o takim szkoleniu? Zainwestowalibyście w nie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak