Szkolenie z pierwszej pomocy - informacje

Edukacja    
ocena

Udzielanie pierwszej pomocy to jedna z bezcennych umiejętności, ponieważ dzięki jej opanowaniu (nawet w stopniu podstawowym) można uratować czyjeś zdrowie i życie. Taki kurs sprawia, żeby zupełnie inaczej postrzega się kwestię ratowania życia drugiemu człowieku.

Szkolenie z pierwszej pomocy - informacje

photoxpress.com

Jedną z najbardziej znanych instytucji, które organizują kursy udzielania pierwszej pomocy (bezpłatne oraz odpłatne) jest Polski Czerwony Krzyż. Jego pracownicy prowadzą zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, dla szkół czy firm. W celu zdobycia szczegółowych informacji należy skontaktować się z placówkami terenowymi PCK. Instytucją, która organizuje bezpłatne kursy pierwszej pomocy jest Fundacja im. św. Kamila. Statutowymi celami organizacji są: upowszechnianie wiedzy i umiejętności ratowniczych, krzewienie idei bezinteresownego udzielania pomocy ofiarom wypadków i klęsk żywiołowych oraz chorym oraz tworzenie oraz prowadzenie jednostek i instytucji pomocy medycznej oraz ratowniczej. Obecnie dla Fundacji św. Kamila pracuje około 50 ratowników, pełniących tę funkcje na zasadzie wolontariatu, czyli pracy społecznej. Osoby zainteresowane udziałem w tych szkoleniach muszą spełnić jedynie kryterium wieku, czyli mieć ukończone 16 lat. Drugi wymóg związany jest ze sposobem zapisania się na warsztaty. Można to zrobić tylko osobiście. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzą teoretyczną oraz biorą udział w ćwiczeniach, zaś sam kurs kończy się egzaminem. Nabór na szkolenia odbywa się w sposób ciągły.

Kolejną instytucją, która zajmuje rozwijaniem umiejętności ratowania ludzkiego zdrowia i życia jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Akcja ta skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy mają przekazywać tę wiedzę dzieciom. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, jest zebranie 15 szkół z terenu jednego powiatu (dwóch nauczycieli z każdej placówki), chcących wziąć udział w tym projekcie. Również w tym wypadku zajęcia są bezpłatne, zaś ich ukończenie wiąże się ze zdobyciem odpowiedniego certyfikatu (podstawy udzielania pierwszej pomocy). Nauczyciele za darmo otrzymają materiały dydaktyczne i fantomy, która mają być wykorzystywane w trakcie zajęć z dziećmi z klas I, II oraz III.

Warto wspomnieć o Ogólnopolskim Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy oraz Bezpieczeństwa z Krakowa, które prowadzi szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w wersji podstawowej oraz rozszerzonej. Firma w swojej ofercie posiada także bezpłatne kursy. Można także skontaktować się Harcerskimi Grupami Ratowniczymi, Maltańską Służbą Medyczną lub wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Często zdarza się, że kursy udzielania pierwszej pomoc są jednym z elementów szkoleń, finansowanych z funduszy unijnych.

Znacie zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach? Czy uważacie, że szkolenia takie powinny być obowiązkowe, np. w szkole? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =