Szkolenie z rozumienia emocji - czy warto?

Edukacja    
ocena

Emocje są obecne w życiu każdego człowieka. Jedni z nas radzą sobie z nimi lepiej, inni gorzej. Takie sformułowania są banalne, chociaż problemy związane z rozumieniem swoich emocji, są kłopotem wcale nie drobnym. Wiele osób zmaga się z panowaniem nad swoimi lękami i agresją. Ludzie często cierpią wielki ból żalu i nieokiełznanych wybuchów złości. Często mają problemy z nazywaniem swoich uczuć, jeszcze częściej z otwartym mówieniem o nich. Relacje z otoczeniem są zaburzone, bo brak rozumienia i kontroli własnych emocji sprzyja konfliktom i nieporozumieniom. Wszystko to sprawia, że dogłębne poznanie swoich emocji jest często poszukiwaną ścieżką, na którą wkroczenie ma podnieść komfort i jakość życia człowieka.

Szkolenie z rozumienia emocji - czy warto?

photoxpress.com

Szkolenia, warsztaty i treningi dotyczące rozumienia emocji skupiają się na różnych aspektach problemów. Radzenie sobie z agresją, własną lub cudzą, jest częstym tematem takich zajęć. Można spotkać się z ofertami skierowanymi do rodziców i nauczycieli, którzy mają problemy z agresywnymi dziećmi lub młodzieżą. Są też propozycje dla pracowników, dla których agresja w miejscu pracy jest poważnym czynnikiem stresującym. Takie spotkania obejmują najczęściej zapoznanie uczestników ze źródłami i rodzajami agresji, jednocześnie dając możliwość ćwiczenia różnych zachowań mających na celu przeciwdziałanie jej występowaniu i asertywnej obrony. Dla osób, które usiłują pokonać własne problemy z wyrażaniem złości i frustracji, warsztaty oferują pomoc poprzez nauczanie konstruktywnego wyrażania uczuć negatywnych, modelowanie pożądanych zachowań i elementy relaksacji.

Praca nad inteligencją emocjonalną jest spotykana również w kontekście zarządzania. Można znaleźć propozycje szkoleń skierowane do firm i pracowników różnych instytucji. Takie zajęcia opierają się na teorii twórcy pojęcia inteligencji emocjonalnej (EQ) Daniela Golemana, który stwierdził, że na sukces w kontekście życia zawodowego oraz emocjonalnego składa się zaledwie 20% inteligencji w klasycznym ujęciu (IQ) i aż 80 % EQ. Podczas tych warsztatów uczestnicy dowiadują się nie tylko, jak rozpoznawać emocje swoje i innych, ale również jak nimi zarządzać, tak, by osiągać założone cele, wspomagać kreatywność i komunikację swoją oraz współpracowników.

UWAGA!

Podczas innych rodzajów zajęć, uczestnikom pomaga się trafnie rozpoznawać szerokie spektrum własnych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Chociaż oczywiście te drugie są najczęstszym tematem takich spotkań. Omawia się na nich metody radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi oraz trenuje zdolność do otwartego wyrażania swoich odczuć.

Jak myślicie - macie wysoką czy niską inteligencję emocjonalną? Zainwestowalibyście w szkolenie z rozumienia emocji? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak