Szkolenie z technik komunikacji - na czym polega?

Edukacja    
ocena

Zdolność sprawnej komunikacji międzyludzkiej jest obecnie niezbędna w większości zawodów. W niektórych z nich, takich jak prace związane z kierowaniem ludźmi, z kontaktem z klientem czy sprzedażą, jest wręcz konieczna. Umiejętna komunikacja jest cechą, którą można nabyć. Jeśli istnieje potrzeba poprawy jakości tej kompetencji, warto skierować pracownika na szkolenie lub trening umiejętności komunikacyjnych.

Szkolenie z technik komunikacji - na czym polega?

photoxpress.com

Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej mogą przybierać różne formy i kłaść nacisk na poszczególne elementy zagadnienia. Generalnie podczas takich spotkań uczestników zapoznaje się z technikami, które pomagają usprawnić dialog w relacjach z ludźmi. Często poruszane są tematy rozróżnień komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wiedza w tym zakresie pozwala na poprawę prawidłowości interpretacji komunikatów odbieranych z otoczenia. Pozwala na korektę, często nieuświadomionych wcześniej, własnych tendencji do przybierania określonych postaw w kontaktach z innymi. Popularne są również ćwiczenia aktywnego słuchania, które jest częstą słabą stroną wielu osób. Opanowanie tej techniki pozwala na wyeliminowanie części barier komunikacyjnych.

UWAGA!

Ważnym elementem takich szkoleń jest poznanie własnych ograniczeń w relacjach interpersonalnych. Narzędzia autodiagnostyczne lub poznawcze opracowania własnych doświadczeń są świetnym źródłem tego typu informacji. Poznanie swoich słabości jest pierwszym krokiem na drodze ku poprawie relacji z otoczeniem i możliwości zwiększenia kontroli nad przebiegiem procesu komunikacji.

W trakcie warsztatów komunikacyjnych można spotkać się z tematyką zasad argumentacji, skutecznego zadawania pytań, kierowania rozmową i wieloma innymi, znajdującymi bogate zastosowanie w kontaktach biznesowych. Pod tym kątem powstają programy szkoleniowe, zawierające sesje poświęcone nabywaniu umiejętności konstruowania komunikatów w sposób czytelny lub/i motywujący czy posługiwania się technikami perswazji. Istotnym elementem szkoleń z zakresu komunikacji są też elementy ćwiczenia zdolności budowania informacji zwrotnej, w sposób oparty na konstruktywnej krytyce.

Podstawową zasadą szkoleń komunikacji interpersonalnej jest ich aktywny wymiar. Kompetencja ta jest możliwa do nauczania przede wszystkim poprzez praktykę. Dlatego dobrze sprawdzają się metody odgrywania ról, intensywne ćwiczenia przed kamerą, gry i symulacje oraz podobne techniki. Ciekawe zastosowanie w szkoleniu kompetencji interpersonalnych, w tym komunikacji, ma również model świadomości zwany „Oknem Johari”. Stosowanie tego narzędzia pozwala na bardzo skuteczne zobrazowanie poziomu samoświadomości uczestników i późniejszą pracę nad jej pogłębianiem, w kontekście zachowań w relacjach.

Co myślicie o takim szkoleniu? Zainwestowalibyście w nie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy