Szkolenie z technik zarządzania - jak wygląda?

Edukacja    
ocena

Szkolenia z zakresu technik zarządzania są zazwyczaj przeznaczone dla osób używających ich jako narzędzi w swojej pracy, czyli menadżerów, kierowników czy dyrektorów. W odniesieniu do zarządzania personelem najczęściej można spotkać programy dotyczące przywództwa, kierowania, motywowania, oceny czy pracy z zespołem.

Szkolenie z technik zarządzania - jak wygląda?

photoxpress.com

Podczas takich szkoleń, ważny jest aspekt wzmocnienia umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych. Podczas zbierania informacji, ich analizy i przygotowania do dalszego przekazu, bardzo istotna jest zdolność do precyzyjnego budowania komunikatów, tak, by uniknąć możliwych błędów w interpretacji przez odbiorcę. Wbrew odczuciom wielu „szefów”, kłopoty w rozumieniu wydawanych poleceń są bardzo często wynikiem błędu nadawcy, a nie odbiorcy. W zakresie zagadnień komunikacyjnych i oceny pracowników porusza się też tematykę konstruowania wartościowej informacji zwrotnej. Podobnie, obszarem wartym omówienia podczas szkoleń technik zarządzania są sprawy związane z zarządzaniem konfliktem, radzeniem sobie z jego przebiegiem, umiejętnością łagodzenia i występowania w roli mediatora pomiędzy skłóconymi stronami.

Ważnym elementem szkoleń podejmujących tematykę zarządzania personelem są części poświęcone na zapoznawanie uczestników z technikami delegowania obowiązków i uprawnień. Tu warto zwrócić uwagę na fakt, że zarządzanie przez delegowanie jest bardzo efektywna techniką pracy, pod warunkiem, że ogranicza się ją do zadań i uprawnień omijających wymiar strategiczny. Podczas takich szkoleń możemy też spotkać się z technikami zarządzania czasem - wartościowym narzędziem organizacyjnym oraz mającym znaczny wpływ na efektywność pracy (o ile techniki te są umiejętnie stosowane). Podobnie ważką kwestią jest zdolność do definiowania celów pracy swojej i zespołów oraz motywowania pracowników.

Dobrze by spotkania tego typu odbywały się w formacie warsztatowym. Szkolenia technik zarządzania opierają się na łączeniu wiedzy teoretycznej z usprawnianiem kompetencji miękkich, stąd ważny jest aspekt praktycznych ćwiczeń. W tej materii świetnie sprawdzają metody gry ról w połączeniu z analizą przypadku. Takie gry pozwalają osobom szkolonym wczuć się w określone sytuacje, dając jednocześnie możliwość ćwiczenia i oceny swoich słabych oraz mocnych stron zdolności zarządzania.

Braliście kiedyś udział w jakimś szkoleniu? Czego dotyczyło i czy uważacie, że było przydatne? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =