Szkolenie z zakresu zamówień publicznych - na czym polega?

Edukacja    
ocena

Zamówienia publiczne dotyczą prawa i zasad obowiązujących w obszarze wydatkowania finansów publicznych. Wiedza dotycząca tych zagadnień jest więc niezbędna zarówno po stronie wykonawców tych zamówień, jak i urzędów, i instytucji zamawiających. W związku z tym, szkolenia tego typu często organizuje się w podziale na adekwatne grupy docelowe informacji. Co więcej, kursy i warsztaty tego typu obejmują różne grupy tematów, jakie pojawiają się podczas przeprowadzania procedur związanych z zamówieniami lub dla poszczególnych zastosowań, na przykład w obszarze projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych - na czym polega?

photoxpress.com

Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych dla zamawiających odnoszą się do pracowników sektora rządowego i samorządowego, którzy biorą udział w poszczególnych etapach procesu zakupu dostaw, usług i robót budowlanych dla swojej organizacji. Ich program powinien zawierać takie elementy jak: omówienie sposobów planowania postępowania, zasady sporządzania ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), metody badania i oceny złożonych ofert, wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania, regulacje dotyczące unieważniania postępowań, badania treści odwołań, postępowanie w przypadku odwołań skierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej itd.

UWAGA!

Organizacja szkoleń dotyczących prawa zamówień publicznych dla wykonawców odbywa się na podobnych zasadach, jednak rozważania podejmuje się tu z innej perspektywy. Treść kursu powinna skupiać się nie tylko na ogólnych zasadach stosowania ustawy, ale również na praktycznych problemach dotyczących procedur przygotowywania oferty odpowiadającej na ogłoszenie, przepisów regulujących treść umów i środków ochrony prawnej.

Pomimo różnych spojrzeń na sprawy związane z zagadnieniami stosowania Prawa Zamówień Publicznych w zależności od tego, czy uczestnicy są wykonawcami czy zmawiającymi, zasadne wydaje się także organizowanie szkoleń bez podziału na ich odrębne grupy. Odbycie kursu ogólnego zastosowania regulacji z zakresu zamówień publicznych pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy przez szkolonego, co może być przydatne w przypadku pracowników na wyższych stanowiskach i koordynujących lub nadzorujących prace działów.

Co myślicie o szkoleniach z zakresu zamówień publicznych? A może już braliście w jakimś udział? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =