Szkoleniowiec, trener, coach - różnice

Edukacja    
ocena

Osoba uczestnicząca w szkoleniach spotyka się ze specyficznymi określeniami osób, prowadzących zajęcia. Najczęściej mówi się o trenerach, coachach czy szkoleniowcach. Przy czym najwięcej problemów wzbudza używanie określeń coach i trener.

Szkoleniowiec, trener, coach - różnice

sxc.hu

Trener czy szkoleniowiec zajmuje się przekazywaniem umiejętności oraz merytorycznej wiedzy.

Słowo „szkoleniowiec” jest bardzo rzadko używane. Jak twierdzą osoby zajmujące się tego rodzaju edukacją, trąci myszką. Jego współczesnym, językowym synonimem jest trener. Najwięcej rozbieżności, kontrowersji i nieporozumień wzbudza używanie określeń „trener” oraz „coach”. Wynika to z faktu, iż angielski coach często bywa przetłumaczony na polski odpowiednik. Takie postępowanie prowadzi do wielu kłopotliwych sytuacji, ponieważ różnice pomiędzy pracą tych dwóch osób są bardzo duże.

Specyfika pracy trenera polega na przekazywaniu wiedzy czy przyswajaniu określonych umiejętności. Trudno mówić o nawiązywaniu jakieś specjalnej więzi pomiędzy uczestnikami a prowadzącym zajęcia. Oczywiście, dba on o dobrą komunikację w grupie. Tyle, że jest ona potrzebna do jak najbardziej efektywnego przekazywania informacji. W praktyce to na nim spoczywa w dużym stopniu odpowiedzialność za przyswojenie wiedzy przez słuchaczy. Cechą charakterystyczną trenera jest jednorazowość zajęć, praca z grupą oraz brak nastawienia na utrzymywanie ciągłego kontaktu z uczestnikami warsztatów.

Tymczasem praca coacha opiera się na budowaniu indywidualnej relacji z klientem, opartej na wzajemnym zaufaniu. Celem nie jest zdobyciem przez niego wiedzy i umiejętności, które są przekazywane przez coacha, ale podjęcie samodzielnej decyzji o wprowadzeniu zmian do sfery np. życia zawodowego czy osobistego. Coaching jest formą partnerskiej relacji pomiędzy osobistym trenerem i jego podopiecznym. To klient wskazuje cel, które chce osiągnąć, zaś zadaniem coachem jest doradzanie mu oraz motywowania do podejmowania pozytywnych zmian w obszarze, nad którym się pracuje. Należy pamiętać, że w omawianym przypadku coach nie pełni funkcji doradztwa zawodowego czy mentoringu. Nie jest również psychoterapeutą, ponieważ interesuje go to, co aktualnie dzieje się w życiu klienta, a nie jego przeszłość.

Jeśli chodzi o podobieństwa, to w obu przypadkach mamy do czynienia z relacją z drugim człowiekiem. Wszystkie podejmowane przez trenera i coacha działania mają na celu rozwój kompetencji zawodowych czy społecznych słuchacza lub klienta. Różnica polega na wykorzystywanych narzędziach i odmiennej metodyce. Kolejnym upodabniającym elementem jest wysyłanie informacji zwrotnej do zainteresowanej osoby. W obu przypadkach mamy do czynienia z przekazywaniem rad, które mają pomóc w osiągnięciu celu przez uczestnika lub klienta. Reasumując, coach to wyższy stopień trenerstwa, który czerpie dużo wiedzy z tego doświadczenia.

Jaka jest Wasza opinia na temat coachingu jako takiego? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak