Sztuka komunikacji - jak szkolić?

Edukacja    
ocena

Komunikacja interpersonalna jest swoistą sztuką, mistrzostwo w niej wymaga bowiem zarówno odrobiny wrodzonego talentu, jak i wieloletniej praktyki i ćwiczeń. Ci, którzy potrafią się nią sprawnie posługiwać, mają świadomość procesów zachodzących w relacjach z otoczeniem osiągają w tych kontaktach znacznie więcej, niż osoby działające bezrefleksyjnie. Zdolność komunikowania wpływa na poprawę stosunków międzyludzkich, tak w życiu zawodowym, jak i w sferze prywatnej.

Sztuka komunikacji - jak szkolić?

photoxpress.com

W pracy pozwala na większą efektywność, szczególnie w zawodach, których podstawą jest kontakt z drugim człowiekiem. Sztuka komunikacji powinna być więc znana każdemu terapeucie, psychologowi, doradcy, trenerowi i nauczycielowi. Co więcej, wysoki poziom tej kompetencji jest narzędziem skutecznej sprzedaży dla handlowców, telemarketerów i wszystkich reprezentantów biznesu.

UWAGA!

Jak prowadzić szkolenie ze sztuki komunikacji? Można to zrobić na wiele sposobów. Istotne są szczegółowe cele, jakie stawiamy realizacji programu. Określenie celu jako „podniesienie kompetencji komunikacyjnych” nie jest wystarczająco precyzyjne. Komunikacja obejmuje wiele grup zagadnień, odzwierciedlając swoją strukturą całe bogactwo kontaktów między ludźmi. Projektując szkolenie warto więc zoperacjonalizować cele, uściślić je.

Na potrzeby szkoleń komunikacji dla handlowców, zwrócimy zapewne uwagę na aspekt komunikacji z klientem, jako strategicznej umiejętności sprzedażowej. Poruszone zostaną więc zagadnienia związane z aktywnym słuchaniem i różnorodnymi formami zadawania pytań, a także z mową ciała, która może być pomocna w diagnozowaniu skrywanych przez klienta emocji i nastawień.

Jeśli będziemy chcieli uczyć sztuki komunikacji osoby, które chcą dzięki temu poprawić swoje relacje prywatne, szczególnie w odniesieniu do związków miłosnych, ważnych zagadnieńszkoleniowych dostarczą nam umiejętności słuchania ze zrozumieniem, oddzielania własnych interpretacji od intencji rozmówcy. Podobnie ważką kwestią będzie wypracowanie zdolności radzenia sobie z konfliktami czy unikania eskalacji nieporozumień prowadzących do werbalnej agresji.

W zależności od grupy docelowej, szkolenie sztuki komunikacji będzie odbywało się w oparciu o nieco inne cele programowe. Tak więc podstawą do prowadzenia tego typu zajęć, będzie dokonanie rzetelnej analizy potrzeb szkoleniowych, tak w odniesieniu do form szkoleń zamkniętych, jak i otwartych.

Co jeszcze byście dodali? Podzielcie się swoimi opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy