Testy psychologiczne przy rekrutacji do pracy

Edukacja    
ocena

Pytanie o to, jak wypełniać testy psychologiczne pada najczęściej w kontekście ich stosowania w procesie rekrutacji pracowników. Wynika ono z nieco błędnego rozumienia, czym są testy psychologiczne i jakie jest ich przeznaczenie. Warto więc rozróżnić formy testów, z którymi możemy spotkać się podczas rekrutacji i sprecyzować, które z nich są testami psychologicznymi, a które nimi nie są i służą innym celom.

Testy psychologiczne przy rekrutacji do pracy

photoxpress.com

Testami psychologicznymi nie są narzędzia, których używają rekruterzy nie będący psychologami. Jeśli takowy znalazłby się w ich rękach, jest to złamaniem prawa. Używają oni testów zdolności, testów kompetencji zawodowych, można spotkać się też z testami wiedzy specjalistycznej czy testami stosowanymi w praktyce assessment center, takimi jak próbki pracy i symulacje. Wszystkie te techniki są narzędziami rekrutacyjnymi, nie należy ich mylić z testami psychologicznymi ani w ten sposób określać. Wprowadza to w błąd kandydatów i rodzi niepotrzebne obawy przed procesem selekcji.

UWAGA!

Testy psychologiczne to takie, które służą psychologom jako narzędzie diagnostyczne określające różnorodne cechy psychologiczne człowieka. Mogą być to na przykład testy osobowości, które na podstawie pytań udzielanych przez osobę badaną, mierzą poziom natężenia pewnej cechy u tej osoby. Trzeba jednak pamiętać, że takie testy mają często wartość o tyle, o ile nasze deklaracje są zgodne z prawdą o nas. Próby fałszowania wyników testu poprzez udzielanie odpowiedzi, które wydaje nam się, że pracodawca chciałby otrzymać są pozbawione sensu. Nie wiemy przecież, jakie preferencje zostały uwzględnione w opisie kompetencyjnym danego stanowiska. W takich testach nie ma możliwości uzyskania najlepszego wyniku, nie ma tam kryterium wskaźnika na takiej zasadzie, jak w popularnie rozumianych testach inteligencji. Na przykład pracodawca może chcieć, by zatrudniony pracownik był ekstrawertykiem w pewnym stopniu.

Trudno tak zmanipulować odpowiedzi, by osiągnąć wynik zgodny z oczekiwaniami. Poza tym, jeśli cechy danego stanowiska nie odpowiadają naszemu profilowi osobowościowemu, wydaje się być absurdalnym próbować dopasować się do sprzecznych z naszym Ja potrzeb. Warto też podkreślić, że testy psychologiczne mogą być przeprowadzane tylko przez osoby do tego uprawnione, tzn. te, które mają wykształcenie psychologiczne. Jednocześnie miejmy świadomość, że naszym prawem jest pełny dostęp do interpretacji testu, jak również możliwość odmówienia udziału w nim.

Co myślicie o testach psychologicznych przy rekrutacji? To dobry pomysł? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =