Trening psychologiczny w szkoleniu pracowników

Edukacja    
ocena

Trening psychologiczny to metoda rozwoju kompetencji interpersonalnych. Jest użytecznym narzędziem dla tych, dla których jakość interakcji z ludźmi jest ważnym czynnikiem, wpływającym na efektywność wykonywanych zadań. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by swoje umiejętności kształtować w ten sposób także dla celów prywatnych.

Trening psychologiczny występuje w wielu odmianach, w zależności od zdolności, jakie ma rozwijać. Treningi interpersonalne mają na celu zwiększanie ogólnej wrażliwości w kontaktach. Treningi twórczości wspomagają kreatywne myślenie, zdolności artystyczne, umiejętność nieszablonowego myślenia, dodają odwagi do wyjścia poza przysłowiowy schemat. Treningi asertywności odnoszą się do tych obszarów zachowań, które pozwalają na swobodne wyrażanie swoich emocji w sposób stanowczy, a jednocześnie niekrzywdzący dla innych. Trening psychologiczny ma swoje zastosowanie wśród praktyków psychologii, pedagogów i innych osób, zajmujących się bliską współpracą i niesieniem pomocy innym. Może być też wykorzystywany dla pogłębiania umiejętności komunikacyjnych, zarządzania czasem i innych, ogólnie odnoszących się do jakości współżycia z ludźmi i właściwości własnych działań.

Trening psychologiczny jest formą pracy grupowej. Opiera się na doświadczaniu, przeżywaniu i obrazowaniu emocji towarzyszących relacjom w grupie. Praca odbywa się w niewielkich, kilkunastoosobowych zespołach. Istotne jest tu ograniczenie liczebności grupy, z uwagi na konieczność kontroli i omawiania tego, co się dzieje na bieżąco, orientacji w relacjach. Taki monitoring w większym zespole osób jest bardzo skomplikowany, a czasem niemożliwy. Ponad to, trening psychologiczny ma być odzwierciedleniem naturalnych warunków, w jakich człowiek funkcjonuje, a zazwyczaj nasze interakcje przebiegają z ograniczoną liczbą osób jednocześnie. Podczas takich spotkań ważne są indywidualne cele każdego z uczestników. Realizuje się je poprzez działanie w grupie i analizę zachodzących zjawisk.

UWAGA!

Trening psychologiczny pozwala na obiektywne przyjrzenie się własnym cechom, na samoocenę swoich zdolności i braków. W przeciwieństwie do metod warsztatowych i szkoleniowych, tu się najpierw przeżywa, doświadcza. Ważne jest osiąganie wyższego poziomu samoświadomości, a nie nabywanie wiedzy.

W odniesieniu do stosowania treningu psychologicznego w organizacjach, jest on dobrym narzędziem do pogłębiania umiejętności przydatnych szczególnie kadrze zarządzającej. Treningi obrazujące proces grupowy, treningi negocjacji i mediacji czy te, koncentrujące się na zarządzaniu czasem, mogą być bardzo przydatną metodą w rozwoju osobistym i podnoszeniu kompetencji pracowników.

A co Wy myślicie na ten temat? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =