Trening wrażliwości - co to, na czym polega?

Edukacja    
ocena

Geneza treningu wrażliwości (nazywanego też interpersonalnym lub grupami T) sięga lat pięćdziesiątych i ma swoje źródła w Stanach Zjednoczonych. W pierwotnej wersji grupy T były tworzone na potrzeby osób zawodowo wykorzystujących kompetencje interpersonalne, których wysoki poziom jest ważnym czynnikiem jakości wykonywanej pracy, np. psychologów, menadżerów, kierujących firmami lub pracowników oświaty.

Trening wrażliwości - co to, na czym polega?

sxc.hu

Obecnie jest wykorzystywany szerzej, a z jego zalet korzysta coraz więcej firm. Na rynku dostępne są też szkolenia ściśle ukierunkowane, jak np. trening wrażliwości kulturowej czy genderowej.

Podstawowym założeniem udziału w takim treningu jest jego edukacyjny charakter, niezakładający motywu terapeutycznego. Warunkiem uczestnictwa jest stabilny stan psychiczny, brak zaburzeń i innych problemów natury psychologicznej. W pracy podczas treningu interpersonalnego istotą jest dynamika grupy, interakcje z pozostałymi jej członkami, ekspresja emocji, badanie skutków różnych zachowań. Nie ma tu miejsca na pełną koncentrację na jednostce, na głęboką analizę jej zaburzeń. Stąd silnie postawiony akcent na zdrowiu psychicznym uczestników treningów wrażliwości. Ważne jest również, by udział w takich zajęciach był w pełni dobrowolny. Należy też pamiętać, że stosowanie tej metody znajduje zasadność jedynie w takich kulturach organizacyjnych, w których otwartość i elastyczność relacji są wartością.

W treningu wrażliwości istotne jest, by uczestnicy poprawili swoją zdolność prawidłowej oceny interakcji zachodzących podczas stosunków międzyludzkich. Celem jest także, by nauczyli się trafnie postrzegać relacje panujące pomiędzy innymi osobami i rozpoznawać sposób, w jaki ich zachowania są odbierane. Kolejną nabywaną umiejętnością jest reagowanie adekwatne do zaistniałej sytuacji. Dzięki sytuacjom i emocjom doświadczanym w grupie T podnosi się poziom wrażliwości uczestników, co pozwala im lepiej diagnozować i działać w otoczeniu, na przykład pracowników własnej firmy i swoich podwładnych. Udział w takim treningu umożliwia głębszy wgląd we własne emocje, zwiększa otwartość, kieruje w stronę skuteczności odpowiednich zachowań w celu zarządzania ludźmi, zamiast używania nacisku poprzez posiadaną władzę i nadrzędność w relacji zawodowej. Uczy również jak rozwiązywać konflikty interpersonalne, dzięki lepszemu rozumieniu ich mechanizmów.

Oczywiście ten rodzaj szkoleń ma też swoje ograniczenia. Trening powinien być prowadzony przez bardzo doświadczonego w tym zakresie trenera. Osoba niekompetentna może wyrządzić wiele szkody, nieumiejętnie kierując emocjami grupy i nie czuwając nad odpowiednim rozładowywaniem powstającego napięcia oraz nie kontrolując dozowania negatywnych emocji.

Braliście kiedyś udział w tego rodzaju treningu? Jeśli tak - jakie mieliście wrażenia? To skuteczna metoda? Podzielcie się opiniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =