Umiejętności miękkie - szkolenie - na czym polega?

Edukacja    
ocena

Do czego umiejętności miękkie są potrzebne? Są one narzędziami, które umożliwiają przekazywanie tzw. twardej wiedzy. Trudno bez ich opanowania w większym lub mniejszym stopniu wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka w szeroko rozumianym społeczeństwie. Są one obecne, m. in. w pracy, szkole czy w relacjach z drugim człowiekiem.

W szkoleniu umiejętności miękkich chodzi o rozwój tych predyspozycji, które mają ułatwić w funkcjonowaniu jednostki rozumianym jako udział w życiu społecznym. Do umiejętności miękkich należą m. in.: te o charakterze interpersonalnym (słuchania, informowania o własnych potrzebach), zarządzanie grupą, planowanie, przywódcze, asertywności, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, kreatywnego i twórczego działania czy zarządzania czasem, Reasumując, są to mechanizmy, które wykorzystujemy, na co dzień w różnych sytuacjach.

Jeżeli zależy nam na rozwoju umiejętności miękkich, to możemy skorzystać z różnych form doradztwa (również o charakterze psychologicznym). Po pierwsze, z najpełniejszym ujęciem tej tematyki mamy do czynienia w przypadku warsztatów osobistego rozwoju. Funkcjonują one jako samodzielny program lub są częścią projektu. W drugim wypadku chodzi o szkolenia dla osób, które przez wiele lat nie pracowały lub niedługo wejdą na rynek pracy (np. studenci). W opisanej sytuacji oprócz szkoleń, których celem jest zdobycie konkretnej wiedzy, pracuje się również nad umiejętnościami miękkimi.

Po drugie, można również skorzystać z warsztatów, podczas których będzie się ćwiczyć jedną, wybraną umiejętność. Po trzecie, tym zagadnieniem zajmuje sie również life-coaching nazywany również coaching życia. Jest całościowe spojrzenie na funkcjonowanie człowieka przez pryzmat jego działalności zawodowej oraz sferę życia osobistego. Następnie pomoc w poprawie niewłaściwie funkcjonujących relacji, która odbywa się poprzez wskazanie pewnych kierunków rozwoju.

Po trzecie, z elementami rozwoju umiejętności miękkich mamy do czynienia w szkoleniach czy warsztatach, podczas których wykorzystuje się do pracy z uczestnikami aktywne metody przekazywania wiedzy. Zastosowana tutaj metodyka automatycznie sprawia, że osoby uczestniczące z zajęciach ćwiczą takie umiejętności miękkie jak kreatywne oraz twórcze myślenie czy działanie w grupie.

Po czwarte, ukazuje się bardzo dużo publikacji na temat rozwoju umiejętności miękkich. Dzięki lekturze tych publikacji można dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonują mechanizmy opisywanych w tym tekście zagadnień. Można również szukać informacji na stronach czy forach internetowych.

Omówione wyżej warsztaty oraz szkolenia często wiążą się z ponoszeniem kosztów fianansowych. Na szczęście, firmy czy instytucje korzystają przy realizacji tego typu projektów ze wsparcia w ramach funduszy unijnych. W takiej sytuacji nie ponosi się żadnych opłat bądź są one bardzo niskie, mając na uwadze całkowitą wartość. Do jednych z najbardziej kosztownych szkoleń jest life-coaching, który warto pamiętać jest nie jest psychoterapią.

Co myślicie o takim szkoleniu? Zainwestowalibyście w nie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy

Jak zostać seksuologiem?

Jak zostać seksuologiem?

Agnieszka Czarkowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak