Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy - czy warto?

Edukacja    
ocena

Aktywne warsztaty poszukiwania zatrudnienia, których celem jest przekazanie uczestnikowi wiedzy, dotyczącej funkcjonowania rynku pracy. Przyswojone umiejętności oraz zdobyta wiedza mają poprawić zawodową sytuację słuchacza, a tym samym zwiększyć szanse znalezienia pracy.

Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy - czy warto?

photoxpress.com

Warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy to kompleksowa odpowiedź na różne potrzeby osób poszukujących zatrudnienia lub chcących zmienić miejsce zatrudnienia. Są adresowane do wszystkich zainteresowanych uczestnictwem, niezależnie od wieku, doświadczenia zawodnego czy płci. Są one organizowane m. in. przez urzędy pracy, firmy, szkoleniowe, stowarzyszenia czy uczelnie wyższe. Projekty te finansowane są z środków publicznych oraz funduszy unijnych

Są to kompleksowe poprowadzone zajęcia w formie warsztatów, których celem jest ułatwienia odnalezienia się na rynku pracy oraz zmaksymalizowanie szans na znalezienie pracy. Cykl szkoleniowy składa się z dwóch części: przekazywania twardej wiedzy (specjalistycznej) oraz miękkich szkoleń. W przypadku pierwszej grupy chodzi o praktyczne kursy, które przygotowują do wykonywania określonej pracy bądź umożliwiają zdobycie odpowiednich certyfikatów. W zakresie twardej wiedzy podstawowy pakiet szkoleń składa się z kursów: komputerowego oraz nauki języków obcych. Kursy informatyczne obejmują przyswojenie umiejętności w zakresie przygotowania do pracy z programami komputerowymi (Word, Excel, PowerPoint i korzystanie z internetu). Dzięki szkoleniom językowym uczestnicy mają możliwość nauczania się najczęściej języka angielskiego lub niemieckiego.. Co ważne, w obu przypadkach najczęściej refundowane są koszty egzaminów, potwierdzające posiadanie wyżej wspomnianych kompetencji. Certyfikaty te uznawane są na arenie międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że oferta twardych szkoleń zawodowych zawiera wiele ciekawych propozycji, reprezentujących większość branż.

Natomiast szkolenia miękkie przygotowują do przejścia przez proces rekrutacji. Zajęcia obejmują tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej czy właściwe odczytywanie informacji zawartych w ofertach pracy. Cykl szkoleniowy przewiduje także indywidualne konsultacje z doradcą zawodową w ramach pośrednictwa pracy. Poza tym uczestnicy warsztatów dowiadują się jak radzić sobie ze stresem, zarządzać czasem czy bycia asertywnym.

Co myślicie o takich warsztatach? Zainwestowalibyście w nie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Polecamy