Wykorzystanie e-learningu w szkole

Edukacja    
ocena

E-learning w edukacji szkolnej ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się bardzo użytecznym narzędziem. Jego niewątpliwym walorem jest szeroka dostępność wiedzy i możliwość pracy z materiałem w tempie odpowiadającym potrzebom konkretnego ucznia. Szczególnym jego atutem jest możliwość wspomagania edukacji osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi i przewlekle chorujących. Na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego czy licealnego stanowi pomoc nauczycielom, dysponującym bardzo ograniczonym czasem lekcyjnym w stosunku do objętości wymagań programowych.

Wykorzystanie e-learningu w szkole

photoxpress.com

Bogactwo technik, jakimi dysponuje e-learnig pozwala również na urozmaicenie zajęć. Można posłużyć się zarówno formą e-learningu prowadzonego z użyciem internetu, jak i tej opartej na wiedzy zebranej w kursy na płytach CD/DVD.

Na szczególną uwagę w związku z wykorzystaniem e-learningu w edukacji szkolnej zasługuje program Interkl@sa, zapoczątkowany w 1998 roku, mający na celu propagowanie i edukowanie w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem www.interklasa.pl . Interkl@sa to również portal dedykowany zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Jest regularnie aktualizowany o newsy z obszaru nowych technologii oraz różnych dyscyplin naukowych. Zawiera bogatą bazę wiedzy podzieloną na poszczególne „przedmioty”, na przykład działy: geografia, historia, język polski itd. W obrębie każdego z nich znajdziemy vademecum - miejsce, gdzie zestawiono szeroki zakres informacji tematycznych, a nawet udostępniono możliwość zadawania pytań ekspertom. Są tu także gotowe lekcje on-line, w formie prezentacji na temat wybranych zagadnień z obszaru programu nauczania.

UWAGA!

Prezentacje są interaktywne, umożliwiają wykonywanie ćwiczeń i sprawdzanie poprawności udzielanych odpowiedzi. Po każdą taką lekcją użytkownicy portalu mogą umieszczać swoje komentarze. Dodatkowo, znajdziemy tam działy przeznaczone dla nauczycieli, które zawierają przykładowe scenariusze zajęć, sprawdzianów i obowiązujące podstawy programowe. Są tu także informacje dla zainteresowanych wychowaniem przedszkolnym, nauczaniem zintegrowanym i wprowadzaniem urozmaicenia w realizacji przedmiotów zawodowych.

Bardzo, bardzo bogata i interesująco skonstruowana baza wiedzy zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz rodziców. Uwagę przyciąga też mnogość artykułów pisanych przez fachowców i metodyków, w których każdy rodzic dzieci w różnym wieku znajdzie coś ciekawego dla siebie. Dodatkowo forum dyskusyjne, z podziałem na odrębne sekcje dla uczniów, nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Wszystko to okraszone jest garścią ciekawostek, które mogą stanowić element przykuwający uczniów podczas lekcji.

Co myślicie o wykorzystywaniu metod e-learningowych w szkole? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Polecamy