Wywiad bezpośredni - jak korzystać z niego na szkoleniu?

Edukacja    
ocena

Wywiad bezpośredni jest jedną z technik stosowanych w zbieraniu informacji, niezbędnych do określania potrzeb szkoleniowych. Zdefiniowanie tych potrzeb jest elementem procesu szkoleniowego, służącym precyzowaniu celów, jakie mają zostać osiągnięte za pomocą szkolenia. Cele te z kolei umożliwiają, po pierwsze, przygotowanie projektu programu szkolenia oraz po drugie, ocenę szkolenia. Ewaluację szkolenia zawsze przeprowadzamy w odniesieniu do celów. Tak więc dopiero całość tych działań, postrzega się jako proces szkoleniowy.

Żeby skutecznie określić potrzeby, stosuje się szereg metod służących pozyskiwaniu wiadomości, które nas interesują. Można to zrobić na podstawie lektury dostępnych materiałów firmowych (od misji i polityki, poprzez katalogi, oferty, do dokumentów proceduralnych i prawnych). Użyteczna też bywa obserwacja, badania ankietowe lub korzystanie z próbek pracy. Każda z tych technik ma swoje wady i zalety. Podobnie jest z wywiadem bezpośrednim.

Formy jakie może przybrać wywiad indywidualny są dość różnorodne. W zależności od nadanej struktury (ściśle określonej lub „luźnej”) i stopnia sformalizowania, różny będzie jego przebieg. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że prowadząc wywiad w wersji nieustrukturyzowanej i nieformalnej, możemy popaść w pułapkę nadmiernej czasochłonności tego zajęcia lub nadmiaru nieistotnych informacji i trudności podczas analizy danych jakościowych. Z drugiej strony, taka postać rozmowy może sprzyjać ujawnianiu szczerych postaw, emocji i poglądów oraz stanowić źródło wiedzy o rzeczywistych przyczynach problemów.

Wywiad bezpośredni można stosować w odniesieniu do wszystkich osób, które obejmuje analiza lub tylko do pewnej reprezentatywnej ich próbki. Oznacza to wyłonienie grupy pracowników stanowiących modelowy „przekrój” organizacji. Można też prowadzić rozmowy z wybranymi grupami (np. tylko z kierownikami), ogranicza to jednak niekiedy obiektywność uzyskanych wiadomości.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie stosowania tej metody jest profesjonalizm osoby przeprowadzającej wywiad bezpośredni. Nieumiejętne zadawanie pytań i ich konstruowanie w kategoriach odpowiedzi „tak lub nie” niewątpliwie wpływają negatywnie na rzetelność wyników.

Co myślicie o wywiadach bezpośrednich? Macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy