Wywiad zogniskowany - jak korzystać z niego podczas szkolenia?

Edukacja    
ocena

W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z różnymi określeniami wywiadu grupowego. Dla uporządkowania nomenklatury wymienię podobne terminy: zogniskowany wywiad grupowy, dyskusja grupowa, grupa fokusowa. Wszystkie te nazwy mają podobny zakres, różnią się między sobą w zależności od tego, na którym elemencie charakterystycznym dla tej techniki kładą akcent. Uogólniając, jest to wywiad prowadzony z konkretną grupą, dotyczący konkretnego zagadnienia lub zespołu zagadnień. Ważny jest tu aspekt koncentracji na wąskim obszarze tematycznym.

W badaniu potrzeb szkoleniowych interesuje nas głównie funkcja wywiadu grupowego jako źródła wiedzy o problemach i potrzebach w zakresie kompetencji członków organizacji. Od wywiadu indywidualnego odróżnia go oczywiście forma grupowa prowadzonych rozmów. Takie podejście pozwala na korzystanie z bogactwa informacji, jakich dostarczają techniki pracy grupowej, na przykład burza mózgów.

Zadawanie pytań dotyczących podobnych zagadnień, jak podczas wywiadu indywidualnego, w trakcie wywiadów zogniskowanych może skutkować natychmiastowym rozeznaniem w różnicach perspektyw danego zagadnienia. Stosowanie tej techniki sprzyja również pozyskiwaniu przychylnego stosunku do planów szkoleniowych, stanowiąc jednocześnie wspólnie wypracowany „front” zespołu. Dzięki grupowej pracy nad osiągnięciem kompromisu w opinii i ocenie różnych zagadnień problematycznych, a co za tym idzie zaangażowaniu w ich opisywanie, zwiększa się poziom identyfikacji uczestników z przedmiotem pracy. Skutkuje to podniesieniem poziomu pozytywnego nastawienia do wynikających z tych działań szkoleń. Respondenci mają dzięki temu poczucie współtworzenia programu.

Podobnie jak w przypadku wywiadów indywidualnych, wywiad zogniskowany może przybierać formy mniej lub bardziej ustrukturyzowane i być w różnym stopniu sformalizowany. Analogiczne są zalety i ograniczenia w obszarze tych form. Im mniej ustrukturyzowana forma, tym bardziej czasochłonna nastąpi po niej analiza materiału i tym trudniejsze przeniesienie wyników w kontekst ilościowy. Tego rodzaju wywiady prowadzi się zazwyczaj w bezpośrednio, to znaczy, raczej unika się dostępnej dla modelu indywidualnego formuły rozmowy telefonicznej. Chodzi tu o zachowanie waloru pracy grupowej, a do tego niezbędna jest interakcja członków grupy.

Atutem wywiadów grupowych jest też ich wpływ na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych członków grupy, ich zdolności analizowania dostępnych danych. Dobrze przeprowadzony może być również oszczędniejszy czasowo w porównaniu z dużą liczbą realizowanych wywiadów bezpośrednich - indywidualnych. Jednak w odniesieniu do pozostałych technik ustalania potrzeb szkoleniowych, wywiad jest generalnie bardzo czasochłonny.

Co myślicie o wywiadach grupowych? Macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak