Zadania, funkcje świetlicy szkolnej

Edukacja    
ocena

Świetlice pełnią ważne zadania w szkole. Mimo wielu niepochlebnych opinii określających świetlice jako „przechowalnie dzieci”, prawie żadna szkoła nie rezygnuje z jej prowadzenia. Jakość czasu spędzanego przez dzieci przed i po lekcjach zależy w głównej mierze od działań podejmowanych przez wychowawców świetlic.

Zadania, funkcje świetlicy szkolnej

photoxpress.com

Każda świetlica szkolna organizuje wcześniejsze zapisy. Wystarczy wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia. Zazwyczaj przyjmuje się, że do świetlicy mogą być zapisywani uczniowie, których rodzice pracują zawodowo. Oprócz danych adresowych oraz numeru telefonu opiekunowie powinni określić w jakie dni tygodnia i w których godzinach dziecko będzie przebywało w świetlicy.

Świetlice spełniają przede wszystkim następujące funkcje:

- opiekuńczo-wychowawczą

- profilaktyczną

- kompensacyjną.

Ta ostatnia polega na wyrównywaniu braków poprzez między innymi uzupełnianie wiadomości czy podejmowanie pracy dydaktycznej. Dla wielu uczniów świetlica jest miejscem zapewniającym warunki do spokojnego odrobienia lekcji oraz pomocy nauczyciela. Jest ważne, aby przede wszystkim uczniowie przebywający do momentu zamknięcia świetlicy, nie musieli odrabiać lekcji w domu późnym wieczorem.

UWAGA!

Świetlica powinna być miejscem pokazującym i zachęcającym dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Gdy pogoda sprzyja, wychowankowie świetlicy (oczywiście pod opieką dorosłych) korzystają z boiska szkolnego. Dzieci grają w piłkę lub badmintona bądź używają sprzętów szkolnych. Pomysłem na zabawę są wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe, umuzykalniające i techniczne. Właśnie w świetlicach uczniowie mają szczególną okazję, aby poznać wiele technik plastycznych: wyrabianie masy solnej, malowanie na szkle lub farbami żelowymi. Zbliżające się święta zawsze obfitują w wykonywanie przeróżnych ozdób.

System pracy każdej świetlicy szkolnej powinien być zawarty w planie pracy. Pozwala to na przewidywanie i planowanie wydarzeń. Oczywiście w świetlicach dużo czasu poświęca się na aktywności własne, na gry i zabawy, ale organizowane są również imprezy - zarówno tematyczne jak i okolicznościowe. Wraz z uczniami przygotowywane są przedstawienia, konkursy, a niekiedy również wyjścia na zewnątrz. Wszelkie plany pracy tworzone na przykład na dany miesiąc, a przede wszystkim chęć i zaangażowanie wychowawców zapobiegają bezcelowości zadań, ich przypadkowości oraz wypełnianiu tylko funkcji opiekuńczej.

Zdarza się, że Wasze dzieci zostają w świetlicy? Czym się tam zwykle zajmują? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Polecamy