Zadania samorządu szkolnego

Edukacja    
ocena

Samorząd szkolny jest jednym z organów szkolnych, obok dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców. Samorząd jest organizacją obejmującą przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Jako organizacja demokratyczna powinna powoływać swoich członków według przyjętych przez uczniów procedur. Samorząd uczniowski ma przede wszystkim reprezentować interesy uczniów.

Zadania samorządu szkolnego

photoxpress.com

Działalność samorządu szkolnego jest jak najbardziej realna, to znaczy zmierza do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Uczniowie poprzez samorząd powinni mieć wpływ na życie szkoły. Jako że trudno byłoby działać ogółowi uczniów, stąd ich reprezentacja – samorząd. Nie oznacza to, że jego członkowie są pozostawieni sami sobie. Nad jego działalnością czuwa zwykle jeden nauczyciel będący niejako łącznikiem między uczniami a nauczycielami. Z pewnością usprawnia to funkcje samorządu. Taki opiekun jest najczęściej również wybierany przez uczniów z grona wszystkich nauczycieli. Ponadto samorząd ma prawo oczekiwać wsparcia ze strony szkoły w przebiegu swojej pracy.

Działania samorządu są ustalane w każdej szkole, zawsze jednak muszą być zgodne ze statutem szkoły. Samorząd przede wszystkim reprezentuje interesy uczniów, utrzymując jednocześnie partnerstwo stosunków uczniowskich i nauczycielskich w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W znacznym stopniu rozwijana jest idea demokratyczności i zespołowego działania.

Do szczegółowych zadań samorządu zaliczamy między innymi:

- organizowanie społeczności uczniów, głównie w spełnianiu obowiązków szkolnych,

- reprezentowanie interesów ogółu poprzez przedstawianie nauczycielom i całej władzy szkolnej opinii oraz wniosków,

- współdziałanie z organem nauczycielskim w zakresie organizacji przeróżnych akcji, w tym o charakterze charytatywnym (przeprowadzanie zbiórek, między innymi zbieranie produktów na paczki świąteczne),

- inicjowanie i przeprowadzanie wielu szkolnych imprez i zajęć (dyskoteki szkolne, wybór miss szkoły, pierwszy dzień wiosny, akcje walentynkowe, itp.),

- w wielu szkołach organizacja wolontariatu,

- współorganizowanie pomocy uczniom potrzebującym, w tym z trudnościami edukacyjnymi,

- troska o dobre imię szkoły, kultywowanie tradycji, dbałość o sztandar szkoły, uczestnictwo we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych.

UWAGA!

Samorządy cyklicznie składają sprawozdania ze swojej działalności, zwykle na koniec pierwszego semestru nauki oraz po ukończeniu roku szkolnego.

Czy byliście kiedyś w samorządzie szkolnym? Jaką funkcję pełniliście, jak wspominacie ten czas? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy