Zarządzanie ryzykiem w organizacji szkolenia

Edukacja    
ocena

Umiejętność zarządzania ryzykiem to kompetencja, która przydaje się w życiu zawodowym, jak i osobistym. Można ją wykorzystać w prostych przedsięwzięciach oraz skomplikowanych projektach.

Zarządzanie ryzykiem w organizacji szkolenia

sxc.hu

Szkolenia, których celem opanowania są umiejętności związane z zarządzaniem ryzykiem, odbywają się bardzo często w ramach warsztatów z zarządzania projektami. Ze względu na objętość tematyczną jest to także samodzielny temat warsztatów. Organizatorami szkoleń są najczęściej firmy szkoleniowe oraz instytucje, które przygotowują beneficjentów do wdrażania projektów unijnych. Adresatami tych zajęć są wszyscy zainteresowani tą tematyką, choć najczęściej bywają to osoby zajmujące kierownicze stanowiska, realizujące duże projekty korporacyjne czy z racji miejsca pracy mające do czynienia ze specjalistycznym ryzykiem (np. pracując w banku).

Można wyróżnić dwa rodzaje szkoleń w ramach zarządzania ryzykiem. Pierwsza grupa to te, których celem jest ogólne przekazanie wiedzy, dotyczącej tego zjawiska i jego znaczenia dla funkcjonowania organizacji. Równolegle zwraca się uwagę na możliwość wykorzystania tych umiejętności w innych dziedzinach działalności społecznej czy kulturalnej. Do drugiej grupy należą szkolenia czy warsztaty, poświęcone specjalistycznym odmianom ryzyka np. finansowe, produkcyjne czy handlowe. W obu rodzajach szkoleń mamy do czynienia z przyswojeniem podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem. Różnica polega na tym, że w pierwszej wersji na tym się kończy szkolenia, zaś w drugiej bazuje się na doświadczeniach stricte związanych z określoną dziedziną. Wynika to z faktu, że w praktyce zarządzanie ryzykiem czy niepewnością polega na wprowadzaniu konkretnych rozwiązań, a te trudno wyobrazić sobie w odniesieniu do rzeczywistości.

Reasumując, udział w tego rodzaju szkoleniach nigdy nie będzie zmarnowanym czasem. Wartością dodaną wiedzy zdobytej podczas tych zajęć jest jej praktyczność, czyli możliwość zastosowania jej w swoim życiu zawodowym czy osobistym. Nie wspominając o tym, że osoba posiadająca wiedzę na ten temat jest atrakcyjnym pracownikiem. Tym samym zwiększa swoje szanse na rynku zatrudnnienia.

A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czekamy na komentarze!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy