Czym jest i do kiedy przysługuje renta rodzinna?

Emerytury    
ocena
Renta rodzinna to świadczenie mające na celu wsparcie osób, które ze względu na wiek czy niezdolność do pracy potrzebują dodatkowej pomocy od państwa. Aby ją otrzymać należy jednak spełnić szereg przewidzianych prawem warunków.

Czym jest i do kiedy przysługuje renta rodzinna?

sxc.hu

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach do renty rodzinnej uprawnieni są:

- Dzieci;

- Wnuki i rodzeństwo;

- Wdowa;

- Wdowiec;

- Rodzice.

Renta rodzinna wynosi:

- dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

- dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

- dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Od 1 marca 2012 r. renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 799,18 zł.

Renta rodzinna a emerytura

Co do zasady, osoba, która posiada prawo do obydwu świadczeń - emerytury i renty rodzinnej - musi zrezygnować z jednego z nich i wybrać dla siebie korzystniejsze. Jako że zazwyczaj do świadczenie emerytalne jest wyższe to właśnie na nie decyduje się większość uprawnionych. Co jednak istotne, prawo do emerytury może zostać zawieszone zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej tzn. w przypadku gdy emeryt osiąga dochód ze stosunku pracy. W takiej sytuacji osoba która zdecyduje się na łączenie pracy zarobkowej z emeryturą (a ta zostanie zawieszona) będzie otrzymywać od ZUS rentę rodzinną.

Czy Wy otrzymujecie rentę rodzinną?

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =