Czym różni się kapitałowy system emerytalny od systemu repartycyjnego?

Emerytury    
ocena
Z kapitałowym systemem emerytalnym mamy obecnie do czynienia w Polsce. Wiele osób nie wie jednak, czym charakteryzuje się ten rodzaj systemu emerytalnego. Podpowiadamy, czym jest system emerytalny i czym kapitałowy system emerytalny różni się od systemu repartycyjnego.

Czym różni się kapitałowy system emerytalny od systemu repartycyjnego?

photoxpress.com

System emerytalny

Poprzez system emerytalny w danym państwie określa się, w jaki sposób zostanie zorganizowana i wypłacana emerytura jako świadczenie zabezpieczające sytuację materialną osób niezdolnych do pracy zarobkowej. Systemy emerytalne tworzy się w oparciu o dane demograficzne oraz trendy na rynku finansowym i gospodarczym. Wyróżnia się dwa rodzaje systemów emerytalnych: repartycyjny i kapitałowy.

Repartycyjny system emerytalny

Zasadniczo polega na tym, że od pracujących osób pobiera się składki na ubezpieczenie emerytalne, a następnie środki te przeznacza się na bieżącą wypłatę emerytur. Kwota wpłaconych składek jest odnotowywana na koncie osoby ubezpieczonej i stanowi podstawę do ustalenia wysokości jej przyszłej emerytury. System ten funkcjonował w przeszłości również w Polsce, jednak ze względu na proces starzenia się społeczeństw (podlegają mu wszystkie społeczeństwa europejskie) konieczne było stopniowe zwiększanie środków na emerytury (w uproszczeniu: więcej emerytów niż osób pracujących). Prowadzi to do obciążenia finansów publicznych państwa lub obciążenia pracujących (wysokie składki), co sprawiło, że w Polsce częściowo zrezygnowano z systemu repartycyjnego na rzecz systemu kapitałowego (system repartycyjny dotyczy jedynie I filaru).

Kapitałowy system emerytalny

Polega na wpłacaniu przez każdego pracownika składek na indywidualne konto w funduszu emerytalnym. Składki te są następnie inwestowane (podlegają kapitalizacji) – w odróżnieniu od systemu repartycyjnego, w którym składki przeznacza się na wypłatę świadczeń dla emerytów. W ten sposób zorganizowany jest II filar obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego. Składki wpłacone do II filaru, powiększane są o zyski z dokonanych inwestycji, pomniejszone zaś o koszty uczestnictwa w OFE i tworzą kapitał, który posłuży do wypłaty emerytury z II filaru.

Który system emerytalny jest Waszym zdaniem bardziej sprawiedliwy? Czekamy na Wasze opinie.

Źródło:

1. Rodzaje systemów emerytalnych, investor.wroclaw.pl, dostępny w Internecie: www.investor.wroclaw.pl/rodzaje-systemow-emerytalnych/.
2. Co to jest system emerytalny?, portalfinansowy.pl dostępny w Internecie: www.portalfinansowy.pl/in/wiadomosci/ofe21-7.html.
3. Ile pieniędzy trafia do ZUS, ile do OFE czyli podział składników pensji, artelis.pl, dostępny w Internecie: artelis.pl/artykuly/6934/ile-pieniedzy-trafia-do-zus-ile-do-ofe-czyli-podzial-skladnikow-pensji.
4. Czym jest Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), ipolisa.pl, dostępny w Internecie: ipolisa.pl/Czym-jest-Otwarty-Fundusz-Emerytalny-OFE,artykul,257.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =