Dodatek kompensacyjny - co to?

Emerytury    
ocena

Dodatek kompensacyjny jest jednym z wielu dodatków emerytalno–rentowych i przyznawany kombatantom oraz osobom, które padły ofiarą represji wojennych i okresu powojennego. Stanowi on 15% wysokości dodatku kombatanckiego.

Dodatek kompensacyjny jest w Polsce wypłacany on 1 stycznia 2003 roku. Jest on przeznaczony dla kombatantów (lub innych uprawnionych) oraz pozostałych po nich wdów i wdowców, którzy są emerytami lub rencistami. Istotne jest, iż ten rodzaj dodatku przysługuje również osobom uprawnionym do ryczałtu energetycznego i dodatku za tajne nauczanie.

Dodatek ten powstał w myśl ustawy z dnia 11 października 2002 (m.in. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach czy osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego), która zastąpiła niektóre uprawnienia z ustawy ze stycznia 1991 roku. Kombatanci lub osoby represjonowane zamiast np. 10% zniżki na zakup mieszkania lub domu od Skarbu Państwa (albo gminy) lub zwolnienia z opłaty za abonament radiowo–telewizyjny otrzymały jednorazowy dodatek kompensacyjny.

Aby otrzymać to świadczenie, należy posiadać legitymację wydaną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, natomiast wdowy lub wdowcy muszą posiadać odpowiednią decyzję wydaną przez ten urząd.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =