Działalność gospodarcza emeryta a składki ZUS

Emerytury    
ocena

Część osób przechodząc na emeryturę nie kończy aktywności zawodowej i decyduje się na dalsze prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a niektórzy właśnie dopiero w tym okresie życia postanawiają założyć firmę. Dla tych osób ZUS przewiduje preferencyjne warunki podlegania ubezpieczeniom.

Działalność gospodarcza emeryta a składki ZUS

photoxpress.com

Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej, w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (tutaj: pobierania emerytury i prowadzenia pozarolniczej działalności), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie”. Z powyższego wynika, iż osoba pobierająca świadczenie emerytalne i prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek przewidziany w art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej, który stanowi, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która pobiera świadczenie emerytalne w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia jeżeli:

- uzyskuje przychody z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Emeryt prowadzący pozarolniczą działalność zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

Ubezpieczenia społeczne

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania składek emerytalnych i rentowych, mają one dla niego charakter dobrowolny. Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oznacza ponadto brak obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o sus - obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Gdy emeryt zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe to wówczas zgłoszenia powinien dokonać na formularzu ZUS ZUA.

W przeciwieństwie do emerytów renciści prowadzący działalność gospodarczą muszą opłacać wszystkie składki na rzecz ZUS. Jednakże mogą starać się o prawo do refundacji tych składek z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =