Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE

Emerytury    
ocena

Jednym z głównych postulatów polskiej reformy emerytalnej była możliwość pozyskania środków zgromadzonych na osobistych rachunkach OFE przez spadkobierców. Tradycyjny (repartycyjny) systemu zabezpieczenia emerytalnego ogranicza bowiem możliwość transferu funduszy droga dziedziczenia. Można tutaj mówić o quasi-dziedziczeniu, które dotyczy renty rodzinnej otrzymywanej przez członków rodziny zmarłego po spełnieniu określonych warunków.

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE

photoxpress.com

Takie rozwiązania funkcjonują w dalszym ciągu w ramach I filaru, gdyż rodzimy system emerytalny począwszy od 1999 roku przyjął postać mieszaną (repartycyjno-kapitałową). Natomiast II filar od początku swego istnienia przewidywał możliwość objęcia środków przez spadkobierców. Zapisy dotyczące kwestii podziału aktywów członka Otwartego Funduszu Emerytalnego przez osoby uprawnione zostały uregulowane przez Rozdział 13 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (artykuły 131 do 133).

Nie bez ograniczeń…

Czytelnicy, którzy spodziewają się, że proces uzyskiwania depozytów OFE należącego do zmarłego członka rodziny jest prosty, zapewne poczują się rozczarowani. Ustawodawca przewidział bowiem sporo obostrzeń, które ograniczają swobodę w dysponowaniu funduszami emerytalnymi osoby bliskiej. Najważniejszy zapis stanowi, że małżonek zmarłego klienta OFE może liczyć na transfer połowy pieniędzy zgromadzonych na danym rachunku OFE na własny konto emerytalne najwcześniej po upływie miesiąca od okazania stosownych dokumentów (o ile środki zdeponowane w OFE stanowiły przedmiot wspólności majątkowej - patrz art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych).

Pozostała połowa zostaje przekazana osobom wskazanym przez zmarłego w chwili przystąpienia do OFE (domyślnie ich udziały są równie), a w razie braku stosownej dyspozycji wchodzi w skład spadku (patrz art. 82 oraz art. 132 ust. 1 i 3 wspomnianej ustawy). Co istotne środki pozyskane przez żonę lub męża osoby nieżyjącej w ramach art. 82 mogą zostać przekazane na jego własne konto OFE pod warunkiem, że sam zainteresowany złoży taka dyspozycję (patrz art. 132 ust. 3). Każdy spośród uprawnionych do otrzymania środków może zadecydować czy pragnie otrzymać daną sumę pieniężną w formie jednej wypłaty czy też preferuje płatności ratalne (o terminie nie przekraczającym dwóch lat – patrz art. 132 ust. 4). Fundusz powinien dokonać transferu pieniędzy na rzecz osób wskazanych przez zmarłego przed upływem trzech miesięcy od daty okazania stosownego dokumentu tożsamości. Warto wiedzieć, iż ustawodawca zapewnił jednak dysponentowi środków miesięczny okres przygotowania do przekazania wspomnianych funduszy (patrz art. 132 ust. 3).

Dziedziczenie w ramach ZUS?

Pod koniec ubiegłego roku rząd oficjalnie zadeklarował, że przewiduje możliwość dziedziczenia funduszy dla indywidualnych kont emerytalnych zarządzanych przez ZUS. Zgodnie z założeniami zmodernizowanego w maju 2011 roku systemu emerytalnego trafia tam 5% z podstawy naliczania składki (patrz ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych). Wedle rządowego projektu dziedziczenie w ramach ZUS miałoby odbywać się w obrębie rachunków prowadzonych przez państwowego ubezpieczyciela. Mianowicie małżonek zmarłego otrzymywałby przelew na własne subkonto w ZUS (za okres wspólności majątkowej). Osoby wskazane jako beneficjenci podczas przystąpienia pierwotnego właściciela środków do OFE uzyskałyby świadczenie na podobnych zasadach.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =